Noutăţi [Toate ştirile publicate ca “Noutăţi”] FOARTE IMPORTANT ! 21.09.2017 - Elevi neasociați la formațiuni de studiu în SIIIR 20.09.2017 - Atenționare meteorologică cod portocaliu de averse și vânt puternic pentru județul Dolj 12.09.2017 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2017-2018        - Promovarea elevilor în SIIIR din anul școlar 2016 – 2017 în anul școlar 2017 - 2018 08.09.2017 - Repartizarea în Etapa a II-a din cadrul Admiterii în licee 2017, învățământ de zi        - Repartizarea în cadrul Admiterii în învățământul profesional  2017 din data de 08.09.2017 07.09.2017 - Graficul de monitorizare și control semestrul I – an școlar 2017-2018 07.09.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 07.09.2017 05.09.2017 - Graficul probelor practice / orale de profil din 06.09.2017 04.09.2017 - Programarea consfătuirilor județene pe discipline, an școlar 2017-2018 30.08.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 30.08.2017 29.08.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 29.08.2017 25.08.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 25.08.2017 21.08.2017 - Selecție cadre didactice pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare        - Graficul desfășurării probelor practice/orale în specialitatea postului Note și Adrese ISJ (MEN) publicate recent   [Istoric Note trimise] 21.09.2017 NT 475 – Examenul național de definitivare în învățământ - sesiunea 2018 NT 474 – Actele necesare vizării /echivalării studiilor efectuate în străinătate 20.09.2017 NT 473 – 26 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor (ZEL) 19.09.2017 NT 472 – Ridicarea actelor de studii, 21 - 29 septembrie 2017 NT 471 – Situație privind sălile de sport și bazele sportive amenajate în aer liber și interior NT 470 – Concurs de creativitate didactică în domeniul materialelor auxiliare 15.09.2017 NT 469 – Program de formare pentru studiere Holocaustului, 27-29 octombrie 2017 NT 468 – Date de contact privind responsabilul cu manualele școlare din unitățile de învățământ 14.09.2017 NT 467 – Situație privind asigurarea pazei și siguranței în scoli. Termen: 17.09.2017 NT 466 – Promovarea elevilor în SIIIR din anul școlar 2016 – 2017 în anul școlar 2017 – 2018 NT 465 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Craiova și Universitatea din Tg - Jiu NT 464 – Concurs Juvenes Translatores, ediția a XI – a 13.09.2017 NT 463 – Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2017 NT 462 – Precizări privind procesul de selecție și transmitere a comenzilor de manuale școlare 12.09.2017 NT 461 – Campanie de recrutare – AEP Dolj NT 460 – Comemorarea Holocaustului în data de 11 octombrie 2011. Activități organizate în școli. NT 459 – Precizări privind utilizarea auxiliarelor școlare în anul școlar 2017 - 2018 NT 458 – Precizări privind consfătuirile județene ale profesorilor pentru învățământ preșcolar NT 457 – Ședință de instruire în domeniul situațiilor de urgență, joi, 14.09.2017, ora 10:00 NT 456 – Săptămâna europeană a mobilității: 16 - 22 septembrie 2017 NT 455 – Date statistice privind situația normării personalului didactic / didactic auxiliar / nedidactic NT 454 – Situație privind realizarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2017 – 2018 08.09.2017 NT 453 – Mesajul Ministrului Educației cu ocazia începerii anului scolar 2017-2018 NT 452 – Precizări privind asigurarea manualelor școlare pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018 NT 451 – Precizări privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor transferabile NT 450 – Situație privind acordarea gradațiilor de merit în sesiunile 2015, 2016 și 2017 07.09.2017 NT 449 – Precizări privind organizarea și desfășurarea examenului de definitivare în învățământ NT 448 – Ședință de repartizare posturi / catedre libere, 08.09.2017 – Colegiul ”Ștefan Odobleja” Craiova 06.09.2017 NT 447 – Distribuirea manualului unic pentru clasa a V – a, vineri, 08.09.2017 NT 446 – Situație privind sălile de curs destinate claselor gimnaziale din unitățile de învățământ NT 445 – Situație privind agenții economici care își desfășoară activitate în/lângă unitatea de învățământ 04.09.2017 NT 444 – Situație privind plata hotărârilor judecătorești și a dobânzilor aferente NT 443 – Condiții minime obligatorii de respectat pentru începerea noului an școlar 01.09.2017 NT 442 – Precizări privind stabilirea numărului de membri din consiliile de administrație din unități NT 441 – Etape de mobilitate ale personalului didactic în perioada 1-6 septembrie 2017 30.08.2017 NT 440 – Precizări privind selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență, an școlar 2017-2018 NT 439 – Precizări privind constituirea corpului profesoral al Centrului Județean de Excelență Dolj NT 438 – Situație privind cadrele didactice care dețin titlul științific de doctor. Termen: 06 septembrie 2017 NT 437 – Ședință cu directorii unităților de învățământ, vineri, 01 septembrie 2017, ora 9:00 25.08.2017 NT 436 – Ședințe publice de repartizare a cadrelor didactice 23.08.2017 NT 435 – Structura Raportului de analiză a activității unităților pentru anul școlar 2016-2017 NT 434 – Programul național de protecție socială „Bani de liceu” derulat și în anul școlar 2017-2018 22.08.2017 NT 433 – Precizări privind participarea la programul pentru Dezvoltare Durabilă pentru anul 2030 18.08.2017 NT 432 – Precizări privind participarea la tabere, excursii sau expediții NT 431 – Programare interviu – detașare în interesul învățământului director / director adjunct NT 430 – Modele tipizate pentru documentele de corespondență (carnet de elev) NT 429 – Săptămâna Europeană a Mobilității, 16 – 22 septembrie 2017 NT 428 – Resurse educaționale privind obiectivele mondiale ale dezvoltării durabile NT 427 – Portal parteneriat strategic K2 NT 426 – Precizări privind utilizarea auxiliarelor didactice NT 425 – Evenimente culturale dedicate Zilelor Europene ale Patrimoniului 10.08.2017 NT 424 – Ridicare adeverințe membri CNEME, seria a XII – a NT 423 – Programe de conversie profesională ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 07.08.2017 NT 422 – Detașare în interesul învățământului – funcții vacante director/ director adjunct NT 421 – Constituirea comisiei de gestionare a activităților derulate prin SIIIR 04.08.2017 NT 420 – Precizări privind detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2017-2018 NT 419 – Precizări privind ajustarea planului de școlarizare pentru înscrierea la grădiniță, 2017-2018 NT 418 – Asigurarea condițiilor pentru începerea noului an școlar, 2017-2018 NT 417 – Ședințe publice pentru tragerea la sorți sesiunea august Bacalaureat 2017, 20.08.2017 03.08.2017 NT 416 – Statistică Evaluare Națională clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, în anul școlar 2016-2017 02.08.2017 NT 415 – Precizări privind etapa a II-a de admitere în învățământul liceal 01.08.2017 NT 414 – Lista unităților de învățământ care nu au generat în aplicația RAEI pentru anul școlar 2016-2017 31.07.2017 NT 413 – Programe de conversie profesională ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar NT 412 – Precizări privind premiul ”Profesorul de limba germană al anului 2017” 28.07.2017 NT 411 – Precizări privind premiul ”Profesorul de limba germană al anului 2017” NT 410 – Precizări privind asigurarea manualelor școlare pentru clasa a V-a, anul școlar 2017-2018 24.07.2017 NT 409 – Titularizare 2017: Repartizarea candidaților cu nota minim 7 la proba scrisă și la cea practică… 20.07.2017 NT 408 – Distribuirea bonurilor valorice EURO - 200 începând cu data de 20.07.2017 18.07.2017 NT 407 – Calendarul ARACIP al activităților de evaluare externă periodică NT 406 – Situție privind violenţa în unităţile de învăţământ. Termen: 27.07.2017 17.07.2017 NT 405 – Precizări privind admiterea în învățământul liceal. Termen: 18 iulie 2017, ora 12:00 14.07.2017 NT 404 – Situații privind compartimentele de contabilitate din școli. Termen: 19 iulie 2017, ora 12:00 NT 403 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 19.07.2017 13.07.2017 NT 402 – Precizări privind proba scrisă din cadrul concursului de director / director adjunct NT 401 – Precizări privind admiterea în învățământul liceal NT 400 – Ședința publică pentru tragerea la sorți din cadrul concursului de directori, 16.07.2017 11.07.2017 NT 399 – Propuneri în comisiile de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2017 10.07.2017 NT 398 – Solicitare privind suplimentarea numărului de locuri privind înscrierea la grădiniță NT 397 – Precizări privind vizualizarea lucrărilor susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat 07.07.2017 NT 396 – Precizări privind completarea diplomelor de bacalaureat, promoția 2017 NT 395 – Grafic privind distribuirea manualelor școlare pentru anul școlar 2017-2018 06.07.2017 NT 394 – Precizări privind completarea diplomelor de bacalaureat, promoția 2017 05.07.2017 NT 393 – Numărul de locuri la concursul de selecție pentru constituirea corpului național de experți NT 392 – Modelele de itemi pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de Director/Director Adjunct NT 391 – Selecție pentru Corpul național de experți, sesiunea 2017, seria a XII-a 03.07.2017 NT 390 – Admiterea în învățământul liceal seral și frecvență redusă clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018 NT 389 – Procedura Operațională privind evaluarea directorilor unităților de învățământ preuniversitar 30.06.2017 NT 388 – Graficul de distribuire a manualelor școlare pentru anul școlar 2017-2018 29.06.2017 NT 387 – Precizări privind desfășurarea probei E(d) din cadrul examenului de bacalaureat național 2017 NT 386 – Precizări privind completarea actelor de studii pentru absolvenții anilor 2014, 2015 și 2016 28.06.2017 NT 385 – Programe de masterat și conversie profesională la Universitatea din Craiova NT 384 – Precizări privind plata comisiilor de la examenele naționale 2017 NT 383 – Necesar credite ”Bani de liceu” și ”Burse profesionale”. Termen: 30 iunie 2017 20.06.2017 NT 382 – Precizări privind programul ”ÎN VACANȚĂ LA GRĂDINIȚĂ”, perioada 1 iulie – 31 august 2017 20.06.2017 NT 381 – Precizări privind taberele cu caracter social pe perioada de vară 2017 NT 380 – Ședințe publice pentru tragerea la sorți sesiunea iunie-iulie Bacalaureat 2017, 25.06.2017 16.06.2017 NT 379 – Depunerea dosarelor candidaților la concursul de directori/directori adjuncți 2017 NT 378 – Precizări privind pensionarea cadrelor didactice din învățământ 15.06.2017 NT 377 – Obligații ale unităților de învățământ privind concursul de directori/directori adjuncți NT 376 – Depunerea contestațiilor în cadrul programului de ajutor social Euro 200 NT 375 – Metodologia și calendarul concursului de ocupare a posturilor de directori/directori adjuncți 2017 14.06.2017 NT 374 – Creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic din unitățile de învățământ NT 373 – Etapa județeană a Olimpiadei Naționale ”Meșteșuguri artistice tradiționale”, joi, 15 iunie 2017 12.06.2017 NT 372 – Lansare proiect „Hai la grădiniță!”, adresat comunităților defavorizate NT 371 – Completare dosare grade didactice, sesiunea 2017 NT 370 – Școală de vară ”Holocaustul din România între istorie și memorie” NT 369 – Ședințe publice pentru instruire și tragerea la sorți Evaluare Națională 2017 NT 368 – Ridicare tipizate Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII – a 09.06.2017 NT 367 – Completarea fișei de înscriere în învățământul profesional, respectiv dual 08.06.2017 NT 366 – Concursul județean de badminton ”SHUTTLE TIME”, marți, 13.06.2017 NT 365 – Înscrierea cadrelor didactice la Forumul organizat în cadrul proiectului ”Școala Verde” NT 364 – Situație privind avizele de funcționare, luni, 12.06.2017, ora 12:00 NT 363 – Precizări privind concursul de creativitate ”Experimente simple realizate de elevii” NT 362 – Situație privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în școli 06.06.2017 NT 361 – Precizări privind gestionarea deplasărilor în străinătate NT 360 – Operatorii de transport rutier autorizați și traseele pe care aceștia le efectuează NT 359 – Precizări privind obținerea autorizației de securitate la incendiu NT 358 – Stadiul eliberării actelor de studii pentru absolvenții de liceu, promoția 2016 NT 357 – Premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare – faza națională 31.05.2017 NT 356 – Acte necesare pentru înscrierea în tabere cu caracter social NT 355 – Precizări privind competiția națională ”Școala altfel” NT 354 – Regulamentul concursului național de proiecte de mediu 2017 NT 353 – Cercul pedagogic al consilierilor educativi, 9 iunie 2017, ora 13:30 NT 352 – Modalități privind semnalarea faptelor de corupție la examenele naționale NT 351 – Precizări privind organizarea alegerilor locale parțiale din 11.06.2017 NT 350 – Situația contractelor încheiate între unitățile de învățământ și operatorii de transport NT 349 – Competiții sportive organizate în perioada 07-0906.2017 de către ISJ Dolj 29.05.2017 NT 348 – Înscrierea în Competiția Euro Quiz dedicată elevilor din clasa a VI-a NT 347 – Premierea elevilor olimpici naționali, vineri, 02 iunie 2017, ora 18:00, Filarmonica OLTENIA NT 346 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 31 mai 2017, ora 9:00 NT 345 – Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență în anul școlar 2016-2017 NT 344 – Situație privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi în perioada 2012-2016 25.05.2017 NT 343 – Ședință de instruire a comisiei de monitorizare a acordării ”Bursei profesionale”, 29 mai 2017 NT 342 – Completare – validare dosare grade didactice sesiunea 2017 24.05.2017 NT 341 – Taxa de înscriere pentru candidații din promoțiile anterioare – Bacalaureat 2017 NT 340 – Anunț  privind posibilitatea participării in calitate de observatori la examenele naționale NT 339 – Situație referitoare la predarea CDȘ-ului ”Educație pentru sănătate” în anul școlar 2016-2017 23.05.2017 NT 338 – Concursul de fizică-chimie pentru elevii din mediul rural ”Impuls Perpetuum” NT 337 – Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor - disciplina fizică NT 336 – Concursul interjudețean ”Să descoperim mecatronica și robotica”, ediția a III - a NT 335 – Proiectul ”Educația – șansă către societatea cunoașterii”, resurse educaționale 19.05.2017 NT 334 – Fundația Orange anunță lansarea competiției Digitaliada NT 333 – Concurs de creație în limba franceză ”FRANCOPHONES - FRANCOFANS” 18.05.2017 NT 332 – Situație privind calificativele / sancțiunile acordate personalului didactic / nedidactic NT 331 – Colectarea datelor pentru achiziționarea de calculatoare – Euro 200 NT 330 – Documentele tip de înscriere la examenul de bacalaureat național 2017 NT 329 – Idei din Tara lui Andrei – ediția 2017 NT 328 – Campania Destine, un program destinat copiilor care merg la școală 17.05.2017 NT 327 – Situație privind asigurarea plății drepturilor salariale în trimestrul II al anului financiar 2017 16.05.2017 NT 326 – Admiterea în licee 2017: Târgul ofertelor educaționale, joi, 18 mai 2017 NT 325 – Concursul Național pentru licee ”Euroșcoala” 2017-2018, ediție a X-a NT 324 – Cercul pedagogic al responsabililor cu perfecționarea, miercuri 24 mai 2017, ora 11,00 NT 323 – Concursul Județean de Pictură și Desen ”Universul Colorat al Copilăriei”, sâmbătă 20 mai 2017 15.05.2017 NT 322 – Precizări privind organizarea alegerilor locale parțiale din 11.06.2017 NT 321 – Campanie de vaccinare antirabică a vulpilor din județul Dolj NT 320 – Concursul pentru sănătate și prim ajutor ”Sanitarii pricepuți”, ediția 2017 11.05.2017 NT 319 – Concurs de creație în limba engleză ”O poveste pentru tine”, 19 mai 2017 NT 318 – ”Zilele fizicii” la Universitatea din Craiova, 11 – 19 mai 2017 NT 317 – Concursul județean de creație în limba franceză ”La Fêtes des cerises”, 09 iunie 2017 10.05.2017 NT 316 – Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în licee 2017 NT 315 – Admiterea în licee 2017: probele de aptitudini, probele de limbă modernă, admiterea romilor NT 314 – Admiterea în licee 2017: arondarea unităților cu nivel gimnazial la centrele zonale de înscriere NT 313 – Olimpiada de științe pentru juniori, sâmbătă 20 mai 2017 NT 312 – Concursul ”Prietenii Pompierilor”, joi 25 mai 2017 09.05.2017 NT 311 – Seminar de feedback și consolidare în cadrul proiectului ”Jolly Phonics”, 22 mai 2017 NT 310 – Concursul interjudețean de creație în limba engleză ”Things in my Life”, 22 mai 2017 NT 309 – Concursul național ”Memoria Holocaustului 2017” – etapa județeană 08.05.2017 NT 308 – Administrarea testelor la clasele a VI – a se va face în intervalul orar 12:00 - 13:00 NT 307 – Precizări privind organizarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a NT 306 – Concursul Interjudețean de creație în limba franceză IMAGE…IMAGINER, 31 mai 2017 NT 305 – Proiect interdisciplinar multinațional ”Sound in the Silence”, 10 mai 2017 NT 304 – Proiect de promovare a sportului și a mișcării ”Bucurie în Mișcare”, 13 – 14 mai 2017 NT 303 – Concursul Interjudețean de matematică ”Dorin Popovici” adresat elevilor din clasele III - VIII 05.05.2017 NT 302 – Concursul de chimie ”Raluca Ripan” – etapa județeană NT 301 – Înscrieri ”Cupa Hagi Danone”, ediția 2017 NT 300 – Precizări privind organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în intervalul 29 – 31 mai 2017 NT 299 – IICCMER lansează concursul de creație pentru liceeni „Comunizarea României. Tu ce ai face?” NT 298 – Precizări privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2017 - 2018 NT 297 – Gradul didactic II: calendar, diseminare informații Universități 03.05.2017 NT 296 – Etapa județeană a Olimpiadei naționale ”Tinerii dezbat” 2017 NT 295 – Întâlnire de lucru cu multiplicatorii de informație europeană, 05 mai 2017 NT 294 – Proiectul ROSE  - lista unităților eligibile și calendarul privind desfășurarea rundei a doua NT 293 – Chestionar privind fumatul la tineri (proiect GYTS) NT 292 – Informare obligatorie cu privire la accidentele petrecute în unitățile de învățământ NT 291 – Graficul desfășurării cercurilor metodice ale directorilor, an școlar 2016 - 2017 NT 290 – Festivalul Județean ”Art-Craiova”, ediția 2017 NT 289 – Ziua Porților Deschise la Universitatea din Craiova NT 288 – Concurs național de proiecte IT&C ”InfoEducație” – ediția 2017 NT 287 – Cercul pedagogic al profesorilor de informatică, 22 mai 2017 02.05.2017 NT 286 – Concursul național de creativitate în limba engleză ”Speak Out” NT 285 – Precizări privind organizarea Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a NT 284 – Nota MEN privind reînscrierea / înscrierea în învățământul preșcolar NT 283 – Regulament de organizare și desfășurare al concursului județean ”PRO ISTORIA” NT 282 – Precizări privind reîncadrarea pensionarilor și acorduri pentru continuitate suplinire / detașare 28.04.2017 NT 281 – Repartizarea cadrelor didactice în baza art. 253 din Legea educației nr 1/2011 NT 280 – Concursul Interjudețean de Matematică ”Zona 0” – pentru clasele II - XII NT 279 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 278 – Concurs de educație civică ”Democrație și toleranță”, ediția 2017 26.04.2017 NT 277 – Competiția ”Cea mai bună idee de afaceri”, ediția a IV –a NT 276 – Prevederi legale mobilitate personal didactic an școlar 2017 -  2018 NT 275 – Competiția ”Școala Antreprenorială a Anului 2017”, 20 aprilie  - 31 mai 2017 24.04.2017 NT 274 – Admiterea în licee 2017: Târgul ofertelor educaționale, joi, 18 mai 2017 NT 273 – Calendarul sesiunii speciale de Bacalaureat / Evaluare Națioanală 2017 NT 272 – Situație privind bursele școlare acordate în anul școlar 2015 - 2016 NT 271 – Ședință de repartizare a cadrelor didactice prin pretransfer consimțit, marți, 25.04.2017 21.04.2017 NT 270 – Apel pentru selecția cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale școlare NT 269 – Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul dual NT 268 – Proiect „Tehnică de calcul pentru școlile din mediul rural” 19.04.2017 NT 267 – Încărcarea datelor obținute la Evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a NT 266 – Activități dedicate sărbătoririi Zilei Europei NT 265 – ”Cupa DHS 2017” - concurs național de îndemânare pe biciclete și educație rutieră NT 264 – Concurs interjudețean de creație ”Adolescența în oglinzi paralele”, ediția a V - a NT 263 – Concurs județean de interpretare vocală ”Frumosul în sunet și culoare”, ediția 2017 NT 262 – Exercițiu național de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă 12.04.2017 NT 261 – Precizări privind admiterea în școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina NT 260 – Cercul pedagogic al profesorilor de istorie cu tema ”Analiza noilor programe de gimnaziu” NT 259 – Concurs interjudețean de istorie ”Clio Întreabă”, ediția a IV - a NT 258 – Concurs ”Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, ediția 2017 NT 257 – Apel pentru finanțarea programelor afterschool în școlile din mediul rural 11.04.2017 NT 256 – Concurs de monologuri shakespeariene organizat de Facultatea de Litere din Craiova NT 255 – Concurs județean de dans pentru preșcolari, 12 aprilie 2017 NT 254 – Programe de conversie profesională ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 10.04.2017 NT 253 – Cercul pedagogic al profesorilor de limbi romanice, miercuri, 17 mai 2017, ora 17:00 NT 252 – Precizări privind examenele de certificare a competențelor profesionale, 2016-2017 NT 251 – Ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, miercuri, 12 aprilie 2017 NT 250 – Informare privind activitatea de îndrumare și control desfășurată de ITM Dolj NT 249 – Cercul pedagogic al profesorilor de biologie, 13 mai 2017 NT 248 – ”Armata - O școală altfel”, proiect al MApN și MEN, pentru elevii de gimnaziu și liceu NT 247 – Sesiune de pregătire pentru CAE PEN AND PAPER 2017 NT 246 – Concurs național de literatură și jurnalism sportiv ”Un condei numit Fair-Play” 07.04.2017 NT 245 – Cercurile pedagogice pentru disciplina Educație tehnologică din semestrul doi, 2016-2017 NT 244 – Pretransferul consimțit între unități, la cerere, al personalului didactic titular, 2017 NT 243 – Propuneri în comisiile de Evaluare Națională 2017. Termen: 14 aprilie 2017 NT 242 – Propuneri privind componența Comisiei de admitere în învățământul dual de stat 06.04.2017 NT 241 – Precizări privind învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, an școlar 2017-2018 NT 240 – Gradații de merit 2017: Fișele de autoevaluare și numărul de gradații pe categorii de personal NT 239 – Programul de desfășurare a concursului „Cu viața mea apăr viața”, etapa zonală NT 238 – Concursul Național ”Călători prin istorie”, etapa județeană, joi, 27 aprilie 2017 NT 237 – Modul de recuperare a zilei de 18 aprilie 2017 NT 236 – Precizări privind Evaluarea Națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a NT 235 – Concursul Județean de Fizică Aplicată ”Experimente simple realizate de elevi”, 13 mai 2017 NT 234 – Etapa județeană de CROS din cadrul ONSS și a Gimnaziadei, 8 aprilie 2017, ora 10:00 NT 233 – Concurs de eseuri cu tema ”Eroi și eroism în bătăliile anului 1917”, vineri, 5 mai 2017 NT 232 – Olimpiada Tehnologia Informației, etapa județeană, sâmbătă, 8 aprilie 2017 NT 231 – Concursul Școlar Național de Biologie, etapa județeană, sâmbătă, 6 mai 2017, ora 10:00 03.04.2017 NT 230 – Ședință cu directorii unităților de învățământ, miercuri, 5 aprilie 2017, ora 10:00 NT 229 – Cercul pedagogic al profesorilor de socio - umane, 08 aprilie 2017 NT 228 – Săptămâna prevenirii criminalității, 03 – 07 aprilie 2017 31.03.2017 NT 227 – Completarea și validarea dosarelor pentru examenul de definitivare 2017 NT 226 – Concursul interjudețean de matematică ”Ion Ciolac”, pentru clasele IV - XII 30.03.2017 NT 225 – Constituirea comisiilor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Termen: 7 aprilie 2017 NT 224 – Situația clădirilor care funcționează fără autorizație de securitate la incediu 29.03.2017 NT 223 – Actualizarea datelor directorilor/directorilor adjuncți în aplicația informatică SIIIR NT 222 – Precizări privind contravaloarea sigiliilor cu noile însemne ale unităților de învățământ NT 221 – Apel deschis pentru bune practici în domeniul siguranței rutiere NT 220 – Ședință tehnică volei, fete și băieți din cadrul ”Gimnaziadei”, 04.04.2017 NT 219 – Concursul de creație și debut literar ”Labirintul ficțiunii”, organizat de Asociația InteligenT NT 218 – Situație privind sumele ce decurg din aplicarea Legii nr. 85/2016 NT 217 – Precizări privind desfășurarea Concursului Național comunicare.ortografie.ro, etapa națională 24.03.2017 NT 216 – Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al cadrelor didactice NT 215 – Verificarea dosarelor pentru obținerea acordului de principiu pentru pretransfer NT 214 – Etapa județeană a concursurilor pe meserii la modulele din aria curriculară ”Tehnologii” NT 213 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 212 – Concursul interjudețean ”Zborul – visul de aur al omenirii”, ediția 2017 NT 211 – Precizări privind repartizarea copiilor în clasa pregătitoare în etapa a doua NT 210 – Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat NT 209 – Obținerea avizului M.Ap.N. privind ocuparea posturilor la Colegiul Național Militar Craiova 21.03.2017 NT 208 – O.N.S.S - etapa județeană de tetratlon și pentatlon, 25 martie 2017 NT 207 – Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză pentru clasele IX - XII, 25 martie 2017 NT 206 – Cercul pedagogic al profesorilor de religie, 01 aprilie 2017 20.03.2017 NT 205 – Programe de formare continuă acreditate pentru obținerea gradului didactic II NT 204 – Ședință de instruire pentru candidații înscriși la examenul de definitivat, 31 martie 2017 NT 203 – Seminar de formare pe problematica Holocaustului, 13-20 august 2017 în Ierusalim NT 202 – Etapa județeană la Oină, duminică, 2 aprilie 2017, ora 10:00 NT 201 – Regulamentul Concursului Național de Reviste Școlare NT 200 – Concursul național de creație literară „Tinere Condeie” 2017 NT 199 – Concerte educative organizate de Filarmonica „Oltenia” Craiova NT 198 – Situație privind plata drepturilor salariale în trim. !-II. Termen: 22 martie 2017, ora 14:00 NT 197 – Proiectul internațional ”Earth hour”, 25 martie 2017, între 20:30 – 21:30 NT 196 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană, 25.03.2017 NT 195 – Precizări privind desfășurarea concursului ”Cultură și spiritualitate românească” NT 194 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei Tehnologia Informației, etapa județeană NT 193 – Subiecte și bareme simulare Evaluare Națională și Bacalaureat NT 192 – Etapa județeană a Olimpiadei de limba engleză – gimnaziu, sâmbătă, 1 aprilie 2017 14.03.2017 NT 191 – Concursul național ”Made for Europe” 2017, ediția a XI - a NT 190 – Solicitare suplimentare număr de locuri pentru clasa pregătitoare. Termen: 16.03.2017 NT 189 – Precizări privind etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar NT 188 – Campania de educație ecologică și mediu ”Ecoatitudine” – ediția 2017 NT 187 – Precizări privind soluționarea restrângerii de activitate la nivelul inspectoratului școlar NT 186 – Olimpiada Interdisciplinară ”Științele Pământului” – etapa județeană NT 185 – Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pe meserii pentru înv. profesional NT 184 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură NT 183 – Expoziție internațională de artă pentru copii și tineri cu tema tradiții culturale naționale NT 182 – Precizări privind concursul național de proiecte antidrog ”Împreună”, etapa județeană NT 181 – Apel selecție cadre didactice pentru evaluarea manualelor școlare NT 180 – Situație privind numărul cadrelor didactice care dețin titlul științific de doctor 10.03.2017 NT 179 – Precizări privind plata cu ora pentru personalul de conducere, îndrumare și control NT 178 – Seminar de formare ”Dezbatere, oratorie și retorică” organizat de CCD Dolj NT 177 – Competiția ”Business plan pentru firmele de exercițiu”, faza județeană NT 176 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană, 18.03.2017 NT 175 – Concurs ”Tineri în pădurile Europei” faza județeană, 20.03.2017 NT 174 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de matematică din 18.03.2017 NT 173 – Programul Euro 200 se va derula și în anul 2017 NT 172 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, 24 martie 2017 09.03.2017 NT 171 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de științe socio - umane NT 170 – Completarea stocurilor de manuale școlare retipărite pentru clasele I - IV NT 169 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de informatică, etapa județeană NT 168 – Informare privind activitatea de îndrumare și control desfășurată de ITM Dolj NT 167 – Salonul municipal de fotografie pentru liceeni, ediția a VIII – a NT 166 – Precizări privind validarea cererilor – tip de înscriere în clasa pregătitoare NT 165 – Concurs de creație în limba engleză ”Express yourself”, ediția a III –a 07.03.2017 NT 164 – Completarea stocurilor de manuale școlare retipărite pentru clasele VI - XII NT 163 – Asigurarea condițiilor optime pentru susținerea simulării examenelor naționale 06.03.2017 NT 162 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei de limbă engleză pentru clasele IX - XII NT 161 – Simularea procesului de transfer / preluare de subiecte pentru Bacalaureat / Evaluare Națională NT 160 – Precizări privind desfășurarea olimpiadei naționale ”Universul cunoașterii prin lectură” NT 159 – Precizări privind desfășurarea concursului ”Cultură și spiritualitate românească” NT 158 – Regulament de avizare a auxiliarelor didactice NT 157 – Situație privind numărul tichetelor sociale distribuite la nivelul unității de învățământ NT 156 – Ridicare adeverințe membri CNEME, seria a XI – a NT 155 – Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie NT 154 – Concursul Interjudețean de matematică ”Sfera” pentru clasele II - X NT 153 – Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina chimie NT 152 – Concursul național de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică ”Petru Poni” 03.03.2017 NT 151 – Precizări privind implementarea proiectului ”Educația poate rupe lanțul sărăciei!” NT 150 – Etapa județeană de șah gimnaziu, 12.03.2017 NT 149 – Ședință tehnică badminton din cadrul ”Gimnaziadei”, 09.03.2017 01.03.2017 NT 148 – Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general NT 147 – Concurs de creație literară dedicat elevilor de liceu NT 146 – Cercul pedagogic al profesorilor de educație plastică / vizuală, 17 martie 2017 NT 145 – „Fête de la francophonie”, ediția a XXII-a, 24 martie 2017 NT 144 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de matematică NT 143 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de istorie NT 142 – Etapa județeană de Rugby - S, 11.03.2017 NT 141 – Situația elevilor scutiți medical la disciplina educație fizică NT 140 – Ofertă de extindere a alternativei educaționale Step by Step pentru anul școlar 2017 - 2018 NT 139 – Criterii de calificare și numărul de locuri alocate pentru etapa națională a olimpiadei de biologie NT 138 – Concurs de istorie ”Eroi și eroism în bătăliile anului 1917” 24.02.2017 NT 137 – Situație privind violența în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2016 - 2017 NT 136 – Concursul Județean ”File din cartea naturii”, adresat elevilor din clasele VI - VIII NT 135 – Situație privind actele de violență școlară înregistrate în semestrul I al anului școlar 2016-2017 NT 134 – Precizări privind înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an școlar 2017- 2018 NT 133 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de chimie, etapa județeană NT 132 – Precizări privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale 23.02.2017 NT 131 – Ședință de repartizare a cadrelor didactice prin completarea de normă, marți, 28.02.2017 NT 130 – Precizări privind condițiile specifice pentru etapele de transfer și pretransfer NT 129 – Actualizarea informațiilor referitoare la investițiile realizate de unitățile de învățământ NT 128 – Precizări privind implementarea proiectului ”Educația poate rupe lanțul sărăciei!” NT 127 – Concursul Național de Mascote ”Mascota SNAC” NT 126 – Concursul Național ”Scrisoare pentru prietenul meu” NT 125 – Concursul Național de Dans ”Împreună pentru viitor”, etapa județeană NT 124 – Concurs de desene ”Dincolo de cuvintele rostite” NT 123 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de științe socio - umane NT 122 – Calendarul de desfășurare a concursului național ”Made for Europe”, ediția 2017 NT 121 – Competiția Națională pentru obținerea certificatului ”Școala Europeană”, ediția 2017 NT 120 – Ședință tehnică fotbal din cadrul ONSS și a ”Gimnaziadei” NT 119 – Ședință tehnică handbal din cadrul ONSS și a ”Gimnaziadei” 22.02.2017 NT 118 – Regulamentul de avizare a propunerilor de CDL din unități cu profil tehnic și profesional NT 117 – Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018 NT 116 – Cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză, 10 martie 2017 NT 115 – A III-a ediție a concursului județean de listering și speaking „Tune into English”, 18 martie 2017 NT 114 – Situație privind elevii care au fost declarați repetenți în ultimii doi ani școlari. Termen: 23.02.2017 NT 113 – Situație privind copii/elevi/tineri cu cerințe educaționale speciale. Termen: 24.02.2017 NT 112 – Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat”, ediția 2017 NT 111 – Calendar competiții sportive O.N.S.S și ”Gimnaziada”, an școlar 2016-2017 NT 110 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de religie, etapa județeană NT 109 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de informatică, etapa județeană NT 108 – Concursul de desene și pictură ”Un plus de siguranță pentru viața noastră” 20.02.2017 NT 107 – Concurs județean de limba engleză ”Get Your Grammar Right! ”, ediția a II - a NT 106 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba engleză, etapa locală NT 105 – Precizări privind organizarea cercurilor cu directorii, an școlar 2016-2017 NT 104 – Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de fizică, etapa județeană 17.02.2017 NT 103 – Activități la nivel ISJ Dolj privind completarea normei didactice în anul școlar 2017-2018 NT 102 – Etapa județeană a olimpiadei de Limba și literatura română, gimnaziu și liceu, 25.02.2017 16.02.2017 NT 101 – Precizări privind organizarea și desfășurarea concursurilor de geografie NT 100 – Repartizarea metodiștilor pentru inspecțiile de definitivat NT 099 – Situație privind stocul actelor de studii comandate și neutilizate. Termen: 21.02.2017 NT 098 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 23.02.2017 15.02.2017 NT 097 – Regulamentul concursului național ”Mesajul meu antidrog” NT 096 – Parada mărțișoarelor, ediția a IX – a NT 095 – Etapa județeană de tenis de masă (echipe) din cadrul ”Gimnaziadei” NT 094 – Concurs național ”Fără ură, cu toleranță”, ediția a VII –a NT 093 – Calendarul activităților educative, an școlar 2016-2017 14.02.2017 NT 092 – Concurs județean de creație în limba engleză, limba germană și limba franceză NT 091 – Instruirea candidaților la Examenul Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2017 NT 090 – Olimpiada de limbi romanice, etapa județeană NT 089 – Transferul echipamentelor IT din cadrul proiectului „Educația poate rupe lanțul sărăciei” NT 088 – Actualizarea datelor introduse în SIIIR, conform Notei MEN Nr. 185/DPII/31.01.2017 13.02.2017 NT 087 – Situație privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic NT 086 – Cursuri de vară în Statele Unite pentru elevii de liceu NT 085 – Etapa județeană a Olimpiadei de biologie, 11.03.2017 NT 084 – Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal, disciplina istorie 10.02.2017 NT 083 – Etapa locală a Olimpiadei de Matematică pentru clasele V - XII, 18.02.2017 NT 082 – Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, etapa județeană NT 081 – Concurs județean ”Gândește românește” NT 080 – Precizări privind olimpiadele la disciplinele / modulele din aria curriculară ”Tehnologii” NT 079 – Precizări cu privire la simulările examenelor naționale NT 078 – Situație privind clădirile fără autorizație de securitate la incediu. Termen: 14.02.2017 NT 077 – Precizări privind admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 08.02.2017 NT 076 – Situație privind identificarea elevilor beneficiari de alocație pentru susținerea familiei NT 075 – Situație privind numărul estimat de beneficiari de rechizite școlare pentru anul școlar 2017-2018 NT 074 – Situație privind implementarea proiectelor europene NT 073 – Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2017-2018 (consultare publică) NT 072 – Sesiune de preînscrieri la programe internaționale Junior Achievement 07.02.2017 NT 071 – Ședință cu directorii unităților de învățământ, marți, 14 februarie 2017, ora 10:00 NT 070 – Examene pentru gradele didactice I și II la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia NT 069 – Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Informatică
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Note ISJ Site minister Vechiul site ISJ
Program de lucru: de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00
Telefoane utile: CAR înv. tel/fax: 0251-413809 0351-439453 C.C.D. tel direct: 0251-421159 Depozit manuale (tel/fax) 0251-424578 POSDRU: tel 0351-441899 SINDICATE (tel/fax): F.S.L.I.: 0351-170380 Spiru Haret: 0351-431090 0251-418217
Bine aţi venit pe site-ul Inspectoratului Şcolar Dolj E-mail: isjdolj@isjdolj.ro 200760 Craiova jud. Dolj Str. Ion Maiorescu Nr. 6 Tel.(0251)420961; 421939, Tel.RDS (0351)407395; 407397; Fax.(0251)421824; (0351)407396
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Mentorat, cadre didactice și activități pentru profesori Blogul  profesorilor de Limba engleză / Limba germană Universitatea din Craiova (www.ucv.ro) Blogul  profesorilor de Biologie Dolj Blogul  profesorilor de Istorie Dolj
Rețeaua unităților de învățământ: an școlar 2015-2016(particular) an școlar 2016-2017
Blogul  profesorilor de Geografie Dolj Blogul  profesorilor de Religie Dolj Blogul  profesorilor de Limba și literatura romānă Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică Craiova 2016 O activitate de succes īn  săptămāna Școala Altfel Blogul  profesorilor de Arte Dolj Blogul cadrelor didactice din IPT