Informații de interes public Examen de promovare în grad profesional - compartimentul financiar contabil(27 februarie 2017) Raport privind starea învățământului preuniversitar din județul Dolj, an școlar 2015 - 2016(17 octombrie 2016) Regulament - cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare Planul managerial al ISJ Dolj pentru anul școlar 2016-2017 (07 octombrie 2016) Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Procedură operațională privind vizarea actelor de studii(10 iunie 2016) Personal ISJ Dolj - an școlar 2015-2016(10 mai 2016) Prelungire calendar privind selecția profesorilor în grupurile de lucru (06 mai 2016) Raport privind activitatea de audit intern pentru anul 2015 Buletin informativ privind liberul acces la informațiile de interes public (8 ianuarie 2015) Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, în anul 2014 centralizat (8 ianuarie 2015) Organigrama I.S.J Dolj - 2016 Organigrama I.S.J. Dolj - 2013 Organigrama I.S.J. Dolj - 2011 Buget ISJ DOLJ 2016 Bilant ISJ DOLJ 2016 Situația plăților Situația drepturilor salariale Comisii de la nivelul ISJ Dolj(Colegiul de Disciplină, Consiliul Consultativ, Comisia de Etică) Legislație - Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: prof. Nicoleta LIȚOIU (nicoleta.litoiu@yahoo.com) - Cerere pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001 - Reclamație administrativă 1 - Reclamație administrativă 2 Declarații de avere și declarații de interese 2016 Declarații de avere și declarații de interese 2014 - 2015 (actualizate la data de 22 octombrie 2015) (acces direct fișierele în format PDF: 2014, 2015) Craioveanu Elena-Lavinia - Inspector şcolar general (numire prin detașare 19 august 2015) - curriculum vitae fisa postului Bercea-Florea Georgică - (la numirea prin detașare); (la încetarea detașării, 19 august 2015) Cotescu Nicușor - Inspector şcolar general adjunct (numire prin concurs 2015, numire prin detașare 2014) - curriculum vitae fisa postului Vașcu Janina-Elena - Inspector şcolar general adjunct (ISGA) (concurs 2015) - curriculum vitae fisa postului Craioveanu Elena-Lavinia - (la numirea prin detașare ca ISGA); (la încetarea detașării ca ISGA, 29 mai 2015) Dăoagă Constantina- Inspector şcolar management educaţional (numire prin concurs 2015) Dragnea Alexandru- Inspector şcolar management educaţional (la numirea prin detașare 2014, la numirea prin detașare 2015) Năstase Alexandrina Maria- Inspector şcolar management educaţional (la numirea prin detașare 2014, la încetarea detașării 2015) Oprică Puiu- Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor (la numirea prin detașare 2014, la numirea prin concurs 2015) Bilant ISJ DOLJ 2016 Neaţu Mădălina-Carmen- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane (concurs 2015) Țacu Dan-Cristian- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane (concurs 2015) Barbu Ionel- Inspector şcolar pentru activităţi de perfecţionare (detașare 2015) Stoica Mihăiţă- Inspector şcolar pentru activităţi de perfecţionare (la încetarea detașării 2015) (detașare 2014) Chiriţă Daniela-Simona- Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi non formală (detașare 2015) Drăghici Ani- Inspector şcolar pentru programe comunitare şi integrare europeană (concurs 2015) Ciocoiu Cristina-Maria- Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Gavrilescu Geta- (detașare 2014); (la încetarea detașării 2015) Tanciu Constanţa-Coca- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Petre Simona-Irina- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Pîrvu Simona Elena- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară (detașare 2015) Badea Adriana Teodora- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară (detașare 2015) Pricină Anca- Inspector şcolar de specialitate limba română (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Curelaru Florenţa- Inspector şcolar de specialitate limba română (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Burcheșin Mona-Daniela- Inspector şcolar de specialitate limba engleză, rusă,germană (detașare 2015) Stoica Adriana-Nicoleta- Inspector şcolar de specialitate limba engleză, rusă,germană (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Sălceanu Adriana-Emanuela- Inspector şcolar de specialitate limba franceză, spaniolă (detașare 2015) Vasile Camelia-Dana- (concediu de creștere a copilului) Moanţă Cristian-Paul- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate matematică (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Lițoiu Nicoleta- Inspector şcolar de specialitate chimie - curriculum şi inspecţie şcolară (detașare 2015) Tigae Camelia-Anca- Inspector şcolar de specialitate chimie (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Moculescu Ileana-Daniela- Inspector şcolar de specialitate fizică - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Fodor Atia-Mihaela- Inspector şcolar de specialitate biologie - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Panait Gabriela-Anca- Inspector şcolar de specialitate informatică (detașare 2015) Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate informatică (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Dorobanţu Traian-Sorin- Inspector şcolar de specialitate istorie - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Băloi Florin-Marius- Inspector şcolar de specialitate socio-umane / Inspector şcolar de specialitate pentru alternative educaţionale şi învăţământ particular - curriculum şi inspecţie şcolară / alternative educaţionale şi învăţământ particular (concurs 2015) Ciobanu Maria- Inspector şcolar de specialitate geografie - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Deaconu Frusina- Inspector şcolar de specialitate geografie (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Gheorghe Iuliana- Inspector şcolar de specialitate religie și învățământ special (concurs 2015) Pîrva Gheorghe- Inspector şcolar de specialitate religie (detașare 2014) (încetarea detașării 2015) Tănasie Monica- Inspector şcolar de specialitate arte - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Vancea Alin-Constantin- Inspector şcolar de specialitate educaţie fizică şi sport - curriculum şi inspecţie şcolară (concurs 2015) Lazarciuc Niculina- (la numirea în funcție 2014); (la încetarea detașării 2014) Simona Ciulu- Inspector şcolar de specialitate discipline tehnice / consilier de formare continuă a adulţilor (concurs 2015) Cherata Lucian- Inspector şcolar de specialitate minorităţi - minorităţi naţionale (detașare 2015) Zlotea-Nimbu Constantina-Nadia- Ofițer antifraudă și control (Consilier IA) (2015) Bîrlan Vasilica-Simona- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) (2015) Rădan Marius Arthur- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Rățoi Claudiu-Marius- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Benegui Ion- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) (2015) Oance Sorin- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) (2015) Iufu Sorina- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Budică Vergenia- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) Declarații de avere și declarații de interese 2013: (actualizate la data de 3 iunie 2013) Bercea-Florea Georgică - Inspector şcolar general Popescu Luminița-Viorica-Cristina - Inspector şcolar general adjunct Cotescu Nicușor - Inspector şcolar general adjunct(actualizată) Năstase Alexandrina Maria- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Dragnea Alexandru- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Oprică Puiu- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Jenaru Răzvan-Mircea- Inspector şcolar management educaţional şi evaluare instituțională, asigurarea calităţii Neaţu Mădălina-Carmen- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Țacu Dan-Cristian- Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane Stoica Mihăiţă- Inspector şcolar pentru activităţi de perfecţionare Chiriţă Daniela-Simona- Inspector şcolar pentru activitate educativă formală şi non formală Drăghici Ani- Inspector şcolar pentru programe comunitare şi integrare europeană Gavrilescu Geta- Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar - curriculum şi inspecţie şcolară Tanciu Constanţa-Coca- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Petre Simona-Irina- Inspector şcolar de specialitate învăţământ primar - curriculum şi inspecţie şcolară Pricină Anca- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Curelaru Florenţa- Inspector şcolar de specialitate limba română - curriculum şi inspecţie şcolară Stoica Adriana-Nicoleta- Inspector şcolar de specialitate limba engleză, rusă,germană - curriculum şi inspecţie şcolară Vasile Camelia-Dana- Inspector şcolar de specialitate limba franceză, spaniolă - curriculum şi inspecţie şcolară Moanţă Cristian-Paul- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate matematică - curriculum şi inspecţie şcolară Tigae Camelia-Anca- Inspector şcolar de specialitate chimie - curriculum şi inspecţie şcolară Moculescu Ileana-Daniela- Inspector şcolar de specialitate fizică - curriculum şi inspecţie şcolară Fodor Atia-Mihaela- Inspector şcolar de specialitate biologie - curriculum şi inspecţie şcolară Prejbeanu Ionel- Inspector şcolar de specialitate informatică - curriculum şi inspecţie şcolară Dorobanţu Traian-Sorin- Inspector şcolar de specialitate istorie - curriculum şi inspecţie şcolară Băloi Florin-Marius- Inspector şcolar de specialitate socio-umane / Inspector şcolar de specialitate pentru alternative educaţionale şi învăţământ particular - curriculum şi inspecţie şcolară / alternative educaţionale şi învăţământ particular Deaconu Frusina- Inspector şcolar de specialitate geografie - curriculum şi inspecţie şcolară Pîrva Gheorghe- Inspector şcolar de specialitate religie - curriculum şi inspecţie şcolară Tănasie Monica- Inspector şcolar de specialitate arte - curriculum şi inspecţie şcolară Lazarciuc Niculina- Inspector şcolar de specialitate educaţie fizică şi sport - curriculum şi inspecţie şcolară Ciulu Simona- Inspector şcolar de specialitate discipline tehnice / consilier de formare continuă a adulţilor - curriculum şi inspecţie şcolară Cherata Lucian- Inspector şcolar de specialitate minorităţi - minorităţi naţionale Zlotea-Nimbu Constantina-Nadia- Ofițer antifraudă și control (Consilier IA) Bîrlan Vasilica-Simona- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Iclenzian Ileana-Magdalena- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Rățoi Claudiu-Marius- Ofițer verificare proiecte (Consilier IA) Benegui Ion- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Oance Sorin- Ofițer verificare proiecte (Consilier I) Gavrilă Anca-Maria- Ofițer verificare proiecte (Consilier II) Budică Vergenia- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) Mateescu Elena-Tania- Ofițer verificare proiecte (Referent de specialitate IV/S) (Declarații de avere și declarații de interese 2012): La eliberarea din funcție: Moțățeanu Mihaela, Inspector Școlar General, Năstase Alexandrina, Inspector Școlar General Adjunct, Spiridon Cătălin, Inspector Școlar General Adjunct, Gîdăr Alexandru, Inspector Școlar General Adjunct, La numirea în funcție: Bercea-Florea Georgică, Inspector Școlar General, Popescu Luminița, Inspector Școlar General Adjunct, Cotescu Nicușor, Inspector Școlar General Adjunct, Vasile Ștefan, Inspector Școlar General Adjunct, Consiliul de administrație (actualizat noiembrie 2014) PREȘEDINTE: 1. Prof. Georgică BERCEA-FLOREA - inspector școlar general MEMBRI: 2. Prof. Elena-Lavinia CRAIOVEANU - Inspector școlar general adjunct 3. Prof. Nicușor COTESCU - Inspector școlar general adjunct 4. Ec. Aurelia ILIUȚĂ - contabil șef 5. Jr. Dana COȘEI - jurist consult 6. Prof. Ștefan VASILE - director Casa Corpului Didactic Dolj 7. Prof. Oprică PUIU - inspector școlar 8. Prof. Adriana-Nicoleta STOICA - inspector școlar 9. Prof. Alexandru DRAGNEA - inspector școlar 10. Prof. Dan-Cristian ȚACU - inspector școlar 11. Prof. Carmen-Mădălina NEAȚU - inspector școlar 12. Prof. Alexandrina-Maria NĂSTASE - inspector școlar 13. Prof. Ani DRĂGHICI - inspector școlar SECRETAR: 14. Prof. Mihăiță STOICA - inspector școlar Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Dolj (octombrie 2013) Consiliul de administrație (august 2012) 1. Inspector şcolar general prof. Georgică BERCEA-FLOREA - preşedinte 2. Inspector şcolar general adjunct prof.dr. Luminița POPESCU- membru 3. Inspector şcolar general adjunct prof. Nicușor COTESCU - membru 4. Director Casa Corpului Didactic prof. Ștefan VASILE - membru 5. Contabil şef ec.dr. Eugen RĂDUŢ - membru 6. Inspector management resurse umane prof. DAn-Cristian ȚACU - membru 7. Inspector management prof. Mircea-Răzvan JENARU - membru 8. Inspector şcolar prof. Adriana-Nicoleta STOICA - membru 9. Inspector şcolar prof. Alexandru DRAGNEA - membru 10. Inspector şcolar prof. Carmen-Mădălina NEAȚU - membru 11. Inspector şcolar prof. Mihăiță STOICA - membru 12. Inspector şcolar prof. Alexandrina-Maria NĂSTASE - membru 13. Inspector şcolar prof. Ani DRĂGHICI - membru 14. Jurist consult jr. Dana COŞEI - membru Reprezentanții Primarului municipiului Craiova în consiliile de administrație ale școlilor (august 2012) PROGRAM DE FUNCŢIONARE: De luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri 8:00 - 14:00 PROGRAM DE AUDIENŢE (actualizat la data de 19 august 2015): Inspector Şcolar General: prof. CRAIOVEANU ELENA-LAVINIA: marţi: de la ora 11:00 la 13:00 Inspector Şcolar General Adjunct: prof. COTESCU NICUȘOR: vineri: de la ora 11:00 la 13:00 Inspector Şcolar General Adjunct: prof. VAȘCU JANINA-ELENA: joi: de la ora 10:00 la 12:00
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Vechiul site ISJ Site minister
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Note ISJ