Recunoașterea și echivalarea studiilor preuniversitare [acces direct la fișiere] Recunoașterea și echivalarea studiilor preuniversitare În vederea echivalării perioadelor de studii corespunzătoare claselor I-X, elevii trebuie să se adreseze Inspectoratelor Școlare Județene sau Inspectoratul Școlar al Municipiului București. CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar (clasele XI-XII, bacalaureat, școală postliceală, profesională) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ. În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau prin aplicarea de examene de diferență sau alte măsuri compensatorii, nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Informații și documente utile pentru cei interesați - ORDIN nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene a perioadelor de studii efectuate în străinătate - ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - Pagina oficială a Centrului Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor - Pagina web a ministerului privind Recunoaşterea și echivalarea studiilor
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Înscriererea 2015 Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]