Evaluare Națională 2016-2017 [Acces direct la fișierele de descărcat] Legislație în vigoare: - NT 384 – Precizări privind plata comisiilor de la examenele naționale 2017 - NT 369 – Ședințe publice pentru instruire și tragerea la sorți Evaluare Națională 2017 - NT 368 – Ridicare tipizate Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII – a - NT 352 – Modalități privind semnalarea faptelor de corupție la examenele naționale - Asigurarea condițiilor optime pentru susținerea examenelor naționale 2017 - NT 340 – Anunț  privind posibilitatea participării in calitate de observatori la examenele naționale - NT 273 – Calendarul sesiunii speciale de Bacalaureat / Evaluare Națioanală 2017 - Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale, sesiunea 2017 - Procedura MEN privind simularea examenelor de EN și BAC, sesiunea 2017 - OMENCS nr. 3004/04.01.2017 cu privire la simulările examenelor naționale - Modele de subiecte pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională în anul 2017 - Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.071/2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017 - Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII –a în anul școlar 2016-2017 - 04_ANEXA_2_Programa_Evaluarea_Nationala_2015_Limba si literatura romana - 05_Anexa_3_Programa_Evaluarea_Nationala _2015_ Matematica - OMEN nr. 3443/10.03.2017 privind organizarea sesiunii speciale de evaluare națională 2017 - Metodologia de organizare și desfășurare a evaluarii naționale, pentru elevii clasei a VIII-a Evaluare Națională 2015-2016 [Acces direct la fișierele de descărcat] 12.03.2016 - Perioada de desfășurare a examenului de bacalaureat / evaluare națională – sesiunea specială 09.03.2016 - Grafic de monitorizare a unităților cu rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale Alcătuirea bazei de date cu adresele web ale unităților de învățământ 03.02.2016 - Procedura MENCȘ privind simularea examenelor de EN și BAC, sesiunea 2016 21.01.2016 - Precizări privind organizarea simulării Evaluării Naționale Legislație în vigoare: - Metodologia de organizare și desfășurare a evaluarii naționale, pentru elevii clasei a VIII-a - Perioada de desfășurare a sesiunii speciale de evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII - a, an școlar 2015-2016 - Ordin privind organizare și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII - a  
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Vechiul site ISJ Site minister
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Note ISJ