Gradație de merit, sesiunea 2017 [acces direct la fișiere] 27.06.2017 - Punctaje gradații de merit, sesiunea 2017, aprobate în CA al ISJ Dolj din 23 iunie 2017 Informații și documente utile pentru cei interesați - Lista candidaților validați la concursul de acordare a gradațiilor de merit, sesiunea 2017 - Rezultate contestații la concursul de acordare a gradația de merit, sesiunea 2017 - ERATA – privind categoriile de candidați la Concursul pentru acordarea gradației de merit - Procedură operațională nr. 3214 din 06.04.2017 pentru obținerea gradației de merit 2017(revizuită) - Gradații de merit 2017: Fișele de autoevaluare și numărul de gradații pe categorii de personal - Cerere de înscriere concurs gradații de merit 2017 - Anexa 4 la Metodologie - Anexa 5 la Metodologie - Procedura operațională privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar - Adresa M.E.N. privind desfășurarea concursului pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2017. - Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursului pentru acordarea gradației de merit sesiunea 2017. - ORDIN Nr. 6161/2016 din 22 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017 - Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat in sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale si cercetării științifice nr. 6.161/2016.
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Gradatie 2016 Vechiul site ISJ Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]