Istoric Note telefonice trimise 31.08.2016 NT 481 – Lista locurilor libere pentru etapa a III-a a admiterii în învățământul profesional de 3 ani 29.08.2016 NT 480 – Acordarea calificativelor directorilor de unități, miercuri, 31 august 2016, cam. 205 NT 479 – Ședința cu directorii unităților de învățământ, joi, 1 septembrie 2016, ora 12:00 26.08.2016 NT 478 – Lista locurilor libere pentru etapa a III – a a ADMITERII în învățământul liceal de stat 25.08.2016 NT 477 – FFF URGENT. Situație privind creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic 24.08.2016 NT 476 – Situație privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete NT 475 – Modele tipizate ale documentelor școlare conform notei MENCS nr. 40678/2016 NT 474 – Situație privind autorizațiile sanitare de funcționare. Termen: 26.08.2016, ora 10:00 23.08.2016 NT 473 – Precizări privind pregătirea unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 18.08.2016 NT 472 – Ședință publică de tragere la sorți a comisiilor de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 17.08.2016 NT 471 – Precizări privind organizarea probelor practice / orale în profilul postului 12.08.2016 NT 470 – Situație privind sumele alocate pentru creșterea gradului de siguranță a unităților. NT 469 – FFF URGENT. Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a 10.08.2016 NT 468 – Precizări privind detașarea în interesul învățământului pentru anul școlar 2016-2017 AD 7207 – Calendarul probelor practice/orale pentru etapa de detașare în interesul învățământului NT 467 – Calendarul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, bacalaureat s2 2016 09.08.2016 NT 466 – Precizări privind examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016 NT 465 – Precizări privind sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2016 NT 464 – Desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului, vineri, 12 august 2016 NT 463 – Confirmarea prin fax a corectitudinii datelor încărcate pentru noua sesiune de bacalaureat 2016 NT 462 – Demersuri pentru participarea la inițiativa World’s Largest Lesson în perioada 19-25.09.2016 05.08.2016 NT 461 – Ședință publică de repartizare - 08 august 2016 02.08.2016 NT 460 – Situație statistică privind programul ”Școală după școală”. Termen: 03.08.2016, ora 12:00 01.08.2016 NT 459 – Graficul desfășurării probelor de aptitudini și limbi moderne (etapa a III-a) NT 458 – Programe de conversie profesională la Universitatea din București 29.07.2016 NT 457 – Distribuirea manualelor școlare gratuite pentru anul școlar 2016-2017 NT 456 – Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV) la Universitatea din Craiova NT 455 – Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME – seria a 10 - a 28.07.2016 NT 454 – Precizări privind probele de evaluare a competențelor pentru sesiunea august – septembrie NT 453 – Situație statistică privind numărul elevilor sancționați în anul școlar 2015-2016 27.07.2016 NT 452 – Distribuirea bonurilor valorice din cadrul programului social Euro 200 - 2016 NT 451 – Măsuri urgente OUG 41/2016 25.07.2016 NT 450 – Programe de conversie profesională la Universitatea din Suceava NT 449 – Precizări privind implementarea proiectului ROSE NT 448 – Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale 22.07.2016 NT 447 – Ședință de instruire pentru candidații înscriși la Examenul național de definitivat 21.07.2016 NT 446 – Situație privind beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Termen: 25.07.2016 NT 445 – Situația asistențelor la ore efectuate de directori / directori adjuncți NT 444 – Precizări privind autorizația de securitate la incendiu 19.07.2016 NT 443 – Situație privind violența în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2015-2016 NT 442 – Ședința cu directorii, joi, 21 iulie 2016, în sala Amfiteatru ISJ Dolj NT 441 – Situație privind Strategia Județeană Antidrog 2014-2020 NT 440 – Precizări privind vizualizarea lucrărilor susținute în cadrul examenului național de Bacalaureat NT 439 – Precizări privind a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat 14.07.2016 NT 438 – Propuneri în comisiile de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2016 NT 437 – Situație privind drepturile salariale. Termen: 18 iulie 2016 13.07.2016 NT 436 – Punct de vedere privind Ordinul 4716/11.08.2016 NT 435 – Precizări privind completarea / eliberarea diplomelor de bacalaureat 11.07.2016 NT 434 – Precizări privind implementarea proiectului ROSE NT 433 – Situație privind aplicarea prevederilor HG nr. 423/2016 NT 432 – Admiterea în învățământul liceal seral și cu frecvență redusă în anul școlar 2016-2017 08.07.2016 NT 431 – Situație privind numărul de preșcolari care frecventează grădinițe în vacanța de vară NT 430 – Norme de plată a comisiilor pentru concursurile și examenele naționale 2016 NT 429 – Precizări privind vizualizarea lucărilor susținute în cadrul Evaluării Naționale 2016 06.07.2016 NT 428 – Premierea elevilor olimpici naționali, duminică, 10 iulie 2016, ora 11:00, Hotel RAMADA 05.07.2016 NT 427 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean și eliberarea fișelor de înscriere pentru toți candidații 01.07.2016 NT 426 – Ședință publică pentru tragerea la sorți a persoanelor care vor ocupa funcția de persoană de contact / secretar NT 425 – Precizări privind organizarea taberelor, excursiilor școlare și activităților cu caracter cultural 30.06.2016 NT 424 – Invitație - ședință publică de tragere la sorți a comisiilor de Bacalaureat 29.06.2016 NT 423 – Raportul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2016 28.06.2016 NT 422 – Evaluarea directorilor/directorilor adjuncți 2016 NT 421 – Precizări privind finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale NT 420 – Precizări MENCȘ privind înscrierea elevilor în registrul matricol NT 419 – Situația creditelor necesare programelor sociale „Bani de liceu” și „Bursa profesională” NT 418 – Situație privind abandonul școlar, elevii reintegrați și asigurarea cu pază a unității 27.06.2016 NT 417 – Premierea olimpicilor naționali în anul școlar 2015-2016, duminică, 10 iulie 2016 22.06.2016 NT 416 – Precizări privind selecția cadrelor didactice în Comisiile naționale de specialitate NT 415 – Completarea dosarelor cadrelor didactice înscrise la gradul didactic II, sesiunea 2014-2016 NT 414 – Apel pentru selecția cadrelor didactice în Comisiile naționale de specialitate 21.06.2016 NT 413 – Admiterea în licee 2016, Lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată… NT 412 – Programul de funcționare a grădinițelor din Craiova pe perioada vacanței de vară 2016 NT 411 – Înscrierea în învățământul profesional de 3 ani continuă în perioada 21÷24 iunie 2016 NT 410 – Tragerea la sorți, Evaluare Națională, clasa a VIII-a, duminică, 26 iunie 2016, ora 9:00 AD 5488 – Graficul înscrierii candidaților proveniți din alte județe pentru Admiterea în licee 2016 17.06.2016 NT 409 – Etapa județeană a Concursului Național de Proiecte de Mediu, miercuri, 22 iunie 2016 NT 408 – Revenire asupra Notei ISJ nr. 399 din 13.06.2016 privind examenul de definitivare 2016 NT 407 – Concurs de creativitate didactică în domeniul drepturilor omului, democrației și păcii NT 406 – Situație privind examenele naționale de Bacalaureat și Evaluare Națională 2016 15.06.2016 NT 405 – Etapa județeană a Concursului Național „Europa de mîine” NT 404 – Etapa județeană a Concursului Național „Creează-ți mediul” NT 403 – Precizări privind diseminarea proiectului „Învățământul Secundar - ROSE” NT 402 – Precizări privind participarea în cadrul proiectului „Educația poate rupe lanțul sărăciei” NT 401 – Se modifică perioada de validare a fișelor (definitivat): 23÷27 iunie 2016 13.06.2016 NT 400 – Cursuri de pregătire pentru concursul de titularizare 2016, 22÷25 iunie 2016 NT 399 – Cursuri de pregătire pentru examenul de definitivat 2016, 15÷28 iunie 2016 NT 398 – Selecția elevilor care doresc să participe la tabere cu caracter social NT 397 – Model-tip de adeverință de promovare a examenului de bacalaureat 2016 10.06.2016 NT 396 – Cursuri de pedagogie și psihologia educației pentru definitivat și gradul II NT 395 – Realizarea fișelor de autoevaluare / evaluare pentru personalul didactic. Termen: 14.06.2016 09.06.2016 NT 394 – Ședința cu directorii unităților de învățământ gimnazial / liceal, joi, 16 iunie 2016 NT 393 – Măsuri privind buna desfășurare a procesului instructiv / educativ 08.06.2016 NT 392 – Activități de educare și instruire în domeniul situațiilor de urgență NT 391 – Evenimentul ”11even Experiences Craiova”, 09 iunie 2016 NT 390 – Situație privind numărul elevilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate NT 389 – Olimpiada Națională ”Meșteșuguri artistice tradiționale” 07.06.2016 NT 388 – Se modifică ora Cercului directorilor din sectorul II, vineri, 10 iunie 2016, ora 17:00 06.06.2016 NT 387 – Analiza rezultatelor la concursurile școlare de Geografie, sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 10:00 NT 386 – Cercul pedagogic al profesorilor de Chimie, vineri, 10 iunie 2016, ora 17:30 NT 385 – Etapa județeană de atletism (clasele III, IV), sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 9:00 NT 384 – Situația privind procesul de autorizare/acreditare a unităților. Termen: 08.06.2016, ora 12:00 03.06.2016 AD 35511 – Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență pentru anul școlar 2015-2016 NT 383 – Situație privind plata diferențelor salariale NT 382 – Concursuri școlare – disciplina fizică, sâmbătă, 11 iunie 2016 NT 381 – Măsuri pentru buna desfășurare a examenului de bacalaureat 2016 02.06.2016 NT 380 – Manifestări dedicate Zilei Dunării, miercuri, 29 iunie 2016 NT 379 – Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor - EURO 200 - 2016 NT 378 – Modificare dată desfășurare cerc pedagogic religie pentru 18.06.2016, ora 9:00 NT 377 – Concurs Județean de Pictură și Desen „Universul colorat al copilăriei”, 11 iunie 2016 31.05.2016 NT 376 – Precizări privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 NT 375 – Precizări privind depunerea documentelor – grade didactice NT 374 – Cercul pedagogic al profesorilor de religie NT 373 – Precizări privind completarea formularelor tipizate ale foilor matricole 30.05.2016 NT 372 – Situație privind programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli NT 371 – Graficul desfășurării probelor practice în specialitatea postului NT 370 – Taxa de înscriere pentru candidații din promoțiile anterioare – Bacalaureat 2016 NT 369 – Situație elevi în programul ”A doua șansă”. Termen: 02 iunie 2016 24.09.2015 NT 425 – Distribuirea rechizitelor școlare pentru anul școlar 2015-2016 NT 424 – Programe de conversie profesională organizate de Universitatea din Craiova NT 423 – Programe de conversie profesională organizate de Universitatea din Suceava NT 422 – Situație privind realizarea planului de școlarizare. Termen 25.09.2015 22.09.2015 NT 421 – Situație privind drepturile salariale. Termen 24 septembrie 2015, ora 14:00 NT 420 – ”Săptămână prevenirii criminalității”, 28 septembrie 2015 – 02 octombrie 2015 NT 419 – Concurs national de creativitate pe tema igienei ”Susține igiena de 10” NT 418 – Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație NT 417 – Situație privind anul înființării unităților școlare. Termen 23.09.2015, ora 14:00 NT 416 – Workshop interregional, vineri, 25 septembrie 2015, ora 15:30 21.09.2015 NT 415 – Documente specifice privind desfășurarea concursului de selecție pentru constituirea CNEME NT 414 – Concurs anual de traducere ”Juvenes Translatores”, ediția 2015 NT 413 – Programul English Acces Microscholarship NT 412 – Model tabel centralizator concursuri limbă engleză / limbă germană NT 411 – Procedură privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație NT 410 – Bursele stART pentru copiii talentați la arte 05.03.2015 NT 139 – Protocol de colaborare privind educația juridică în unitățile de învățământ NT 138 – Finanțare proiecte de tip ”Școală după școală”. Termen: 09 martie 2015 NT 137 – Graficul activităților propuse în cadrul programului ”Școala altfel: Să știi mai multe...” AD 236 – Precizările MECȘ nr. 80/GP/26.02.2015 privind plata hotărârilor judecătorești NT 136 – În atenția profesorilor de limba engleză și de limba franceză NT 135 – Concerte de educație muzicală ale Filarmonicii „Oltenia” în perioada 06-09.04 2015 NT 134 – Vizite de evaluare externă pentru atestarea calității serviciilor educaționale 02.03.2015 NT 133 – Concursul Regional „Un singur pământ”, ediția a VII-a, etapa județeană, 21.03.2015 NT 132 – Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului”, 14.03.2015 NT 131 – Precizări privind desfășurarea Olimpiadei de neogreacă, faza județeană NT 130 – Concursul de comunicări științifice la disciplina Biologie, nivel liceal, 11.03.2015 NT 129 – Criteriile de calificare pentru etapa națională a Olimpiadei de biologie 2015 NT 128 – Precizări privind admiterea în licee a candidaților rromi - 2015 26.02.2015
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Note telefonice Vechiul site ISJ Site minister
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.
Note ISJ