Admiterea în licee 2015 [Acces direct la fișierele de descărcat] 31.07.2015 - Decizii rezolvare cazuri speciale, 30 iulie 2015, Admiterea în licee 2015 NT 361 – Precizări privind desfășurarea etapei a III-a a admiterii în licee 2015 Lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în învățământul liceal ZI Lista locurilor libere pentru etapa a III-a de admitere în învățământul liceal SERAL Rezultatele repartizării în licee 2015, etapa a II-a, în județul Dolj (23 iulie 2015) Pentru afișare în școli și licee: Lista locurilor libere după etapa a II-a Listele absolvenților repartizați (pe specializări / licee) Listele absolvenților repartizați (pe școli de proveniență) Listele absolvenților nerepartizați (pe școli de proveniență) 23.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015, etapa a II-a, site MECȘ Rapoarte specifice pe categorii de admiși/respinși pentru candidați proveniți din județul Dolj conform aplicației online de admitere: 1. Candidații admiși în județul DOLJ 2. Candidații admiși din alte județe înscriși în județul DOLJ 3. Candidații admiși din județul DOLJ în alte județe 4. Candidații respinși în județul DOLJ Rezultatele repartizării în licee 2015, etapa I, în județul Dolj (14 iulie 2015) Pentru afișare în școli și licee: Lista locurilor libere după etapa I Listele absolvenților repartizați (pe specializări / licee) Listele absolvenților repartizați (pe școli de proveniență) Listele absolvenților nerepartizați (pe școli de proveniență) 14.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015 - site MECȘ Rapoarte specifice pe categorii de admiși/respinși pentru candidați proveniți din județul Dolj conform aplicației online de admitere: 1. Candidații admiși în județul DOLJ 2. Candidații admiși din alte județe înscriși în județul DOLJ 3. Candidații admiși din județul DOLJ în alte județe 4. Candidații respinși în județul DOLJ 5. Candidații respinși din județul DOLJ în alte județe 6. Candidații respinși din alte județe înscriși în județul DOLJ 7. Lista locurilor libere din județul DOLJ după prima etapă de admitere Ierarhia județeană și completarea opțiunilor în fișa de înscriere Ierarhia absolvenților are caracter orientativ. Ea este utilă în stabilirea poziției pe care o are absolventul în lista descrescătoare a mediilor de admitere, comparativ cu mediile de admitere din anii precedenți, ajutând la completarea corectă a opțiunilor în fișă. Eventualele erori din ierarhie (medii, note, nume etc.) nu afectează repartizarea absolvenților dacă acestea au fost corectate în Fișa de înscriere eliberată de centrul zonal de înscriere. 03.07.2015 - Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a (în format PDF), Publicarea oficială a ierarhiei pe portalul ministerului:  http://admitere.edu.ro/ Tranșele de medii de admitere se pot descărca, în format PDF, de aici (în lucru) Unitățile de învățământ vor primi, prin intermediul centrelor zonale de înscriere, listele candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru afișare. Documente utile candidaților și părinților acestora Ultima actualizare 19.05.2015: NT 291 – Precizări privind recunoașterea probelor de limbi moderne la admiterea în licee 2015 NT 279 – Probleme privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat, 2015-2016 NT 269 – Centrele zonale pentru Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 Broșură privind Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 NT 252 – Târgul ofertelor educaționale  pentru admiterea în licee, 14 mai 2015 NT 227 – Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în licee 2015 NT 128 – Precizări privind admiterea în licee a candidaților rromi - 2015 ORDINUL nr. 3676/08.04.2015 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 MODIFICĂRI LA CALENDARUL admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 (Anexa nr. 1 la Ordinul MECS nr:3676/08.04.2015 pentru modificarea ordinului MEN nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016) Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi din cadrul admiterii în licee 2015 Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 Fișe de înscriere în anul școlar 2015-2016 (modele): Fișa de înscriere în anul școlar 2015-2016 Anexă la fișa de înscriere în anul școlar 2015-2016 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă Legislație în vigoare: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 (descarcă aici în format PDF): 1. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2015-2016 (anexa nr. 1); 2. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2014-2015 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 ( Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010); 3. Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2; 4. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2015-2016 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (anexa nr. 3); 5. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2015 -2016 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională (anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010). Legături utile pe site-ul ministerului: 1. Admiterea în ciclul inferior al liceului: legislație
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Admiterea 2014 Admiterea 2013 Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]