Ştiri publicate la rubrica “Noutăţi” 28.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 28.07.2017 - Erată privind rezultatele obținute la concursul de directori/directori adjuncți în data de 27.07.2017 27.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 27.07.2017 26.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 26.07.2017 25.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 25.07.2017        - Rezultatele finale la concursul de titularizare, sesiunea iulie 2017        - Rezultate înregistrate la Concursul CNEME, sesiunea 2017, seria a 12-a 24.07.2017 - Titularizare 2017: Repartizarea candidaților cu nota minim 7 la proba scrisă...        - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 24.07.2017 21.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 21.07.2017        - Program depunere contestații la concursul de director/director adjunct        - Decizii rezolvare cazuri speciale, 21 iulie 2017, Admiterea în licee 2017 20.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 20.07.2017 19.07.2017 - Rezultate concurs directori și directori adjuncți 19.07.2017 18.07.2017 - Contestații proba scrisă în cadrul concursului de directori și directori adjuncți        - Repartizarea candidaților în cadrul concursului de directori și directori adjuncți 13.07.2017 - Lista candidaților admiși/ respinși la concursul de directori (verificare dosare)        - TelVerde pentru semnalarea neregulilor apărute la Concursul de Director/ Director Adjunct 12.07.2017 - Rezultatele repartizării în licee 2017, etapa I, în județul Dolj 11.07.2017 - TelVerde pentru semnalarea neregulilor apărute la Concursul Național de Titularizare 2017 10.07.2017 - Rezultate proba scrisa concurs manipulant 10.07.2017 03.07.2017 - Ierarhia Admitere 2017 pentru candidaţii ce provin din judeţul DOLJ        - Admiterea în învățământul liceal seral și frecvență redusă clasa a IX-a, 2017-2018 27.06.2017 - Punctaje gradații de merit, sesiunea 2017, aprobate în CA al ISJ Dolj din 23 iunie 2017 20.06.2017 - Disciplinele pentru care sunt oferite cursuri de pregătire pentru concursul de Titularizare 19.06.2017 - ANUNȚ – Scoaterea la concurs a 1 post de manipulant pe durată determinată 29.05.2017 - Planificarea inspecțiilor speciale la clasă din cadrul concursului național Titularizare 2017 Planificarea probelor practice/orale din cadrul concursului național Titularizare 2017 22.05.2017 - Cerere – tip de înscriere în învățământul preșcolar 2017 15.05.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 15.05.2017 Declarație candidați titularizare 2017 Fișa de înscriere la concursurile de ocupare a posturilor didactice 2017 12.05.2017 - Înscrierea la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate 2017 11.05.2017 - Lista cadrelor didactice care au ocupat posturi în mișcarea de personal până la 11 mai 2017 10.05.2017 - Broșura privind Admiterea în învățământul liceal, profesional și dual de stat 2017 03.05.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate la data de 03.05.2017 28.04.2017 - Rezultate finale (după contestații) la Examenul Național de Definitivat 2017 24.04.2017 - Rezultatele contestațiilor acordurilor / acordurilor de principiu – pretransfer 2017 20.04.2017 - Modificare grafic de monitorizare și control semestrul II, an școlar 2016-2017 14.04.2017 - Exercițiu național de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă 07.04.2017 - Pretransfer consimțit între unități 2017: rezultate probe practice în profilul postului Precizări privind introducerea învățământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3 06.04.2017 - Lista cu punctajele FINALE pentru etapa de pretransfer consimțit între unități, aprilie 2017 Precizări privind învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2017-2018 05.04.2017 - Planificarea probelor practice de profil pentru etapa de pretransfer consimțit între unități 04.04.2017 - Etapa de pretransfer, sesiunea aprilie 2017: lista punctajelor și probele practice 28.03.2017 - Lista posturilor vacante/rezervate la data de 27 martie 2017 27.03.2017 - Criterii specifice pentru pretransfer consimțit între unități avizate de ISJ Dolj 23.03.2017 - Rezultatele înscrierii copiilor în clasa pregătitoare după prima etapă și Procedura specifică privind repartizarea copiilor în clasa pregătitoare în etapa a doua 20.03.2017 - Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției de ISG 13.03.2017 - Lista finală cu punctajele cadrelor didactice care solicită rezolvarea restrângerii de activitate 09.03.2017 - Programarea probelor practice / orale în vederea soluționării restrângerii de activitate Lista nominală cu punctajele cadrelor didactice care solicită soluționarea restrângerii de activitate 08.03.2017 - Programul social „EURO 200” se va derula și în anul 2017 07.03.2017 - Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale, sesiunea 2017 02.03.2017 - Lista posturilor vacante / rezervate din județul Dolj, la data de 02.03.2017 Lista nominala cu cadrele didactice care intră în restrângere de activitate începând cu data de 01.09.2017 01.03.2017 - Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general 06.02.2017 - Modificare grafic de monitorizare și control semestrul II, an școlar 2016-2017 31.01.2017 - Evaluarea performanțelor individuale anuale pentru funcția „îngrijitor grupă învățământ” 20.01.2017 - Completarea normei didactice începând cu data de 1 septembrie 2017 20.01.2017 - Graficul de monitorizare și control semestrul II, an școlar 2017-2018 19.01.2017 - Fișa de evaluare conform cu Anexa 2 din Metodologia mobilității cadrelor didactice 13.01.2017 - Calendarul avizării programelor pentru Curriculum la Decizia Școlii, anul școlar 2017-2018 12.01.2017-Lista nominala cu cadrele didactice care au depus dosare în vederea echivalării ECTS/SECT 07.01.2017 - Se suspendă cursurile pentru zilele de 9 și 10 ianuarie 2017 (cod galben de vreme geroasă) Măsuri suplimentare pentru zilele de 9, respectiv 10 ianuarie 2017 06.01.2017 - Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate la data de 09.01.2017 05.01.2017 - Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate pentru ședința publică din data de 06.01.2017 04.01.2017 - Anexa format EXCEL pentru Nota ISJ 670 din 08.12.2016 (navetă elevi) Lista posturilor/catedrelor/orelor rezervate pentru ședința publică din data de 05.01.2017 Norma de predare a personalului de conducere din învățământ (OM 4865/2011) 28.12.2016 - CALENDARUL mobilității personalului didactic de predare pentru anul școlar 2017-2018 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în anul școlar 2017-2018 09.12.2016 - Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct Precizări privind informarea candidaților promovați pe mai multe funcții la concursul de directori/dir.adj. 24.11.2016 - Precizări privind organizarea alegerilor parlamentare din 11.12.2016                                                        Simulări generale privind verificarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot 23.11.2016 - Lista candidaților care au depus contestație la concursul de directori 18.11.2016 - Registrul Național de Experți în Management Educațional – județul Dolj 31.10.2016 - A fost afişată lista finală a solicitanţilor eligibili pentru Programul "Bani de liceu" 20.10.2016 - Proiect în dezbatere publică – Învățământ profesional dual 18.10.2016 - Graficul de monitorizare și control semestrul I – an școlar 2016-2017 17.10.2016 - Rezultate obținute la concursul de constituire a corpului de metodiști ai ISJ Dolj 14.10.2016 - Graficul de desfășurare a probei de analiză a CV-ului și proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct 06.10.2016 - Rezultate concurs de selecție metodiști 2016 29.09.2016 - Anunț privind proba de selecție a elevilor pentru CJEx, anul școlar 2016-2017 27.09.2016 - Precizări privind selecția profesorilor metodiști SIIIR - Inițializare pe anul școlar 2016-2017 07.09.2016 - Rezultate concurs manipulant, depozitul de manuale școlare Lista posturilor/catedrelor/orelor neocupate la data de 7 septembrie 2016 05.09.2016 - Organizarea și desfășurarea probelor practice / orale din data de 06.09.2016 02.09.2016 - Ședințe publice de repartizare a cadrelor didactice în perioada 8-9 septembrie 2016 Rezultatele repartizării în etapa a III-a a admiterii în licee 2016 Rezultatele repartizării în etapa a III-a a admiterii în învățământul profesional de 3 ani 2016 31.08.2016 - Rezultate selecție dosare concurs manipulant depozit manuale școlare 25.08.2016 - Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate neocupate la data de 25.08.2016 23.08.2016 - Programul de desfășurare a ședințelor publice 24 - 29 august 2016 Cadre didactice care participa la etapa de detașare prin concurs specific Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate neocupate la data de 23.08.2016 19.08.2016 - Rezultate CNEME, sesiunea 2016- seria 1 18.08.2016 - Rezultatele finale ale candidaților la proba scrisă - Definitivat 2016 17.08.2016 - Locuri libere etapa a II – a de înscriere, admitere în învățământul profesional - 3 ani Graficul ședințelor publice din cadrul mișcării personalului didactic în perioada 19-22 august 2016 16.08.2016 - Programări Bacalaureat 2016, sesiunea august – septembrie 2016 (Proba A) 12.08.2016 - FFF URGENT. Asigurarea manualelor școlare pentru clasele a XI-a și a XII-a ANUNȚ – Scoaterea la concurs a 2 (două) posturi de manipulant pe durată determinată 11.08.2016 - Rezultate înainte de contestații la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2016 08.08.2016 - Rezultate selecție online pentru Corpul național de experți, sesiunea 2016, seria 1 23.08.2016 - Cadre didactice care participa la etapa de detașare prin concurs specific Lista posturilor / catedrelor vacante / rezervate neocupate la data de 23.08.2016 19.08.2016 - Rezultate CNEME, sesiunea 2016- seria 1 18.08.2016 - Rezultatele finale ale candidaților la proba scrisă - Definitivat 2016 02.08.2016 - Procedură privind sigilarea și securizarea lucrărilor scrise - Definitivare 2016 27.07.2016 - Note la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 19.07.2016 - Lista cu locurile rămase libere în învățământul profesional cu durata de 3 ani – Etapa I 17.07.2016 - Precizări privind susținerea probei scrise din cadrul concursului de Titularizare 2016 11.07.2016 - Grafic validare înscriere concurs titularizare candidați promoția 2016 08.07.2016 - Admiterea în licee 2016 – Precizări privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi 07.07.2016 - Admiterea în licee 2016 – Ierarhia la nivel județean și tranșele de medii de admitere 23.06.2016 - Instruirea președinților / persoanelor de contact din Centrele de Examen - EvNat2016 21.06.2016 - Graficul înscrierii candidaților proveniți din alte județe pentru Admiterea în licee 2016 Programul de funcționare a grădinițelor din Craiova pe perioada vacanței de vară 2016 Înscrierea în învățământul profesional de 3 ani continuă în perioada 21÷24 iunie 2016 16.06.2016 - Programul cursurilor de pregătire  pentru concursul de Titularizare, sesiunea 2016 08.06.2016 - Consultare publică ”Opțiunile de educație și formare profesională a absolvenților de clasa a VIII - a” 03.06.2016 - Perioadele de desfășurare a examenelor de corigență pentru anul școlar 2015-2016 02.06.2016 - EURO 200 – 2016: Lista beneficiarilor, depunerea și rezolvarea contestațiilor 31.05.2016 - 1 Iunie - Ziua Copilului 30.05.2016 - Planificarea inspecției speciale la clasă – Concurs titularizare 2016 Graficul desfășurării probelor practice în specialitatea postului Punctajele cadrelor didactice care solicită detașare prin concurs specific 26.05.2016 - Testarea sistemului de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal 23.05.2016 - Precizări importante privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 13.05.2016 - Fișa și cererea de înscriere la concursul național de Titularizare 2016 12.05.2016 - Precizări privind organizarea alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 10.05.2016 - Cererea tip de înscriere în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2016-2017 04.05.2016 - Procedurile și calendarul aferente înscrierilor și reînscrierilor în învățământul preșcolar Metodologia și calendarul de organizare și desfășurare a Ev. Nat. la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a 28.04.2016 - Ofertă de școlarizare pentru învățământul liceal și profesional, an școlar 2016-2017 27.04.2016 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de 27.04.2016 25.04.2016 - Apel selecție în grupurile pentru elaborarea curriculumului 07.04.2016 - Lista unităților de învățământ preuniversitar particular din județul Dolj în anul școlar 2015-2016 06.04.2016 - Apel pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru învățământul gimnazial 17.02.2016 - Structură orientativă foldere proiect ”Bani de liceu” și ”Burse profesionale” 16.02.2016 - Lista posturilor vacante-rezervate la data: 16/02/2016 15.02.2016 - Precizări proiect ”Bani de liceu” și ”Burse profesionale” 10.02.2016 - Graficul de monitorizare și control semestrul II, anul școlar 2015-2016, modificat 05.02.2016 - Lista pensionarilor menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori. Rezultate finale Lista pensionarilor menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori. Rezultatele contestațiilor 03.02.2016 - Lista pensionarilor la data de 01.09.2016 menținuți în activitate ca titulari în anii școlari viitori 03.02.2016 - FF URGENT!!! Situația numerică a acordării burselor profesionale în luna ianuarie 2016 27.01.2016 - Situația burselor școlare acordate de primăriile și consiliile locale în anul școlar 2015-2016 26.01.2016 - Precizări privind asigurarea transparenței decizionale 20.01.2016 - Graficul de monitorizare și control semestrul II, anul școlar 2015-2016 15.01.2016 - Repartizarea metodiștilor pentru efectuarea inspecțiilor la clasă – definitivat 2016 Proiect supus dezbaterii publice: Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 13.01.2016 - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2015 30.12.2015 - Regulament de avizare a auxiliarelor didactice aprobat în CA ISJ Dolj din 30.12.2015 Regulament de avizare a propunerilor de CDȘ aprobat în CA ISJ Dolj din 30.12.2015 28.12.2015 - Consultare publică – propuneri de plan-cadru pentru clasele V-VIII 27.01.2016 - Anunț finalizare Proiect ”Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal” – Cod SMIS 49580 23.12.2015 - Precizări MENCȘ privind dosarele de «Bani de liceu» și «Burse profesionale» 22.12.2015 - F.F.F. Urgent! Situație privind dosarele de «Bani de liceu» și «Burse profesionale» 21.12.2015 - Lista nominală a cadrelor didactice înscrise la examenul de definitivare, sesiunea 2016 14.12.2015 - Regalul de Colinde închinate Praznicul Nașterii Domnului 11.12.2015 - Nu au răspuns la nota 438 din 30.09.2015 25.11.2015 - Actualizarea datelor în SIIIR:«Resurse materiale». Vezi și adresa MECȘ 2441/2015 23.11.2015 - Lista unităților care vor intra în evaluare externă periodică în perioada 23-27.11.2015 15.11.2015 - F.F.F. URGENT!!! - Verificarea concordanței între Cost standard, SC0 și SIIIR 12.11.2015 - Precizări tehnice SIIIR privind managementul elevilor pentru AD ISJ 1500 din 11.11.2015 11.11.2015 - Precizări tehnice SIIIR privind fundamentarea bugetului (AD ISJ 1500 din 11.11.2015) 04.11.2015 - Completare la adresa MECȘ nr. 1414/SMIS 37655/19.10.2015 (NT 510 din 27.10.2015) 03.11.2015 - Verificarea introducerii în SIIIR a avizelor și autorizațiilor PSI 02.11.2015 - Verificarea introducerii în SIIIR a clădirilor cu destinația “Învățământ” 31.10.2015 - Doliu național în zilele de 31.10-02.11.2015. Măsuri impuse potrivit legii 29.10.2015 - A fost publicată lista beneficiarilor în cadrul Programului "Bani de liceu" 27.10.2015 - Precizări MECȘ privind concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general 26.10.2015 - Precizări tehnice privind casarea bonurilor valorice EURO 200 - 2015 19.10.2015 - Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști 16.10.2015 - Rezultate CNEME, sesiunea 2015 – seria2 05.10.2015 - Plan managerial Inspectoratul Școlar Județean Dolj, 2015-2016 01.09.2015 - Precizări privind finalizarea activității de promovare a elevilor în platforma SIIIR 24.09.2015 - Toate manualele și ghidurile aferente SIIIR pentru utilizatori 17.09.2015 - Instrucțiuni privind operațiunile SIIIR în vederea începerii anului școlar 2015-2016 Graficul de monitorizare și control semestrul I, an școlar 2015-2016, stabilit în ședința CA a ISJ Dolj 08.09.2015 - Punctajele cadrelor didactice pentru detașare, după contestații 07.09.2015 - Programarea ședințelor de repartizare posturi din zilele de 9 și 10 sept. 2015 04.09.2015 - Punctajele cadrelor didactice pentru detașare, depuse în perioada 2-3 sept. 2015 Graficul de monitorizare și control semestrul I, an școlar 2015-2016, stabilit în ședința CA a ISJ Dolj 02.09.2015 - Graficul probelor practice/orale pentru etapele de mobilitate din sept. 2015 31.08.2015 - Testare limba rromani, sesiunea septembrie 2015 25.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate pentru sedințele de ocupare din 26 august 2015 24.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  24 august 2015 21.08.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  21 august 2015 19.08.2015 - Graficul desfășurării ședințelor publice de repartizare cadre didactice 24-26.08.2015 Graficul desfășurării probelor practice pentru ședințele de repartizare 24-26.08.2015 Punctaje evaluare dosare depuse pentru detașare, restrângere și completare de normă 31.07.2015 - Decizii rezolvare cazuri speciale, 30 iulie 2015, Admiterea în licee 2015 Precizări privind desfășurarea etapei a III-a a admiterii în licee 2015 29.07.2015 - Cerere suplinire în baza mediilor / notelor anilor precedenți 2014-2009 27.07.2015 - ATENȚIE!!! Situația din NT 358 din 27.07.2015 se va transmite prin FAX la ISJ Dolj 24.07.2015 - Rezultatele finale la proba scrisă a concursului de titularizare 2015 Graficul ședințelor publice de repartizare 23.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015, etapa a II-a 17.07.2015 - Lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de 3 ani 14.07.2015 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015 etapa 1 în județul Dolj Rezultate examen definitivare în învățământ, înainte de contestații, sesiunea 2015 10.07.2015 - Precizări privind desfășurarea concursului de titularizare din 15 iulie 2015 03.07.2015 - Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a (în format PDF) 01.07.2015 - Precizări preliminare privind eliberarea fișelor de admitere în licee 2015 30.06.2015 - Precizări privind concursul pentru ocuparea funcției de inspector școlar general 26.06.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din ISJ Dolj 16.06.2015 - Operatorii de transport rutier autorizați pentru transportul public de persoane 15.06.2015 - Măsuri pentru asigurarea primirii copiilor în grădinițe pe timpul verii 14.06.2015 - Festivitatea de sfârșit de an, 17 iunie 2015 ora 11:00, la Centrul Județean de Excelentă Dolj 02.06.2015 - LISTA solicitărilor respinse pentru motivul "Foști beneficiari ai programului EURO 200" 26.05.2015 - Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor (sesiunea 2015) 21.05.2015 - Cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor - serii anterioare 19.05.2015 - Graficul validării înscrierii candidaților la concursul național de titularizare 08.05.2015 - Lista posturilor vacante-rezervate la data de  08/05/2015 07.05.2015 - Graficul înscrierii la concursul de titularizare pentru anul școlar 2015-2016 Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar și Lista candidaților înscriși la concurs - sesiunea mai-iunie 2015 04.05.2015 - Procedură operațională nr. 130 privind concursul pentru funcția de inspector școlar Broșură privind Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016 27.04.2015 - Anexa refăcută la NT 231 - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă… 22.04.2015 - Lista posturilor vacante/rezervate la data de 22 aprilie 2015 20.04.2015 - Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar Cercul metodic al bibliotecarilor școlari și profesorilor documentariști din județul Dolj 19.04.2015 - Cerere solicitare titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Modele de cereri necesare în mișcarea de personal (20 aprilie 2015) 09.04.2015 - ANUNȚ: Concursul ISGA și director CCD se va desfășura în ziua de marți, 21 aprilie 2015 08.04.2015 - Precizări tehnice privind finalizarea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2015-2016 03.04.2015 - Lista cu punctajele cadrelor didactice care participa la pretransfer 2015- după contestații 30.03.2015 - Lista cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unități 27.03.2015 - Grafic privind desfășurarea probelor practice/orale de profil - etapa de pretransfer 25.03.2015 - Instrucțiuni pentru aplicarea OUG nr. 83 din 12.12.2014, privind salarizarea în anul 2015 În SIIIR: până vineri, 27.03.2015, ora 14:00 să completați limbile moderne studiate pentru toți elevii dvs. 23.03.2015 - Proceduri specifice privind admiterea în clasa pregătitoare în Etapa a II-a și clasa I 21.03.2015 - Precizări privind admiterea în clasa pregătitoare în Etapa a II-a 20.03.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de ISGA/CCD - Dolj Lista posturilor vacante-rezervate la data: 20/03/2015 18.03.2015 - Regulament cadru privind modul de utilizare a microbuzelor școlare 17.03.2015 - Precizări privind admiterea în clasa pregătitoare Etapa 1 – Faza 2 16.03.2015 - Examen de promovare în gradul profesional I, postul de consilier juridic 16.03.2015 - Programarea pe discipline a ședinței publice pentru restrângere de activitate 13.03.2015 - Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare 06.03.2015 - Rezultate selecție CNEME, sesiunea 2015 seria 8 27.02.2015 - Fise de (auto)evaluare pentru obținerea gradației de merit 2015 22.02.2015 - Lista cuprinzând candidații admiși în etapa de selecție online, CNEME seria a 8-A 17.02.2015 - Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate pentru anul școlar 2015-2016 08.02.2015 - Concurs pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din ISJ Dolj Selecția elevilor pentru Centrul Județean de Excelență Dolj, 2-26 februarie 2015 03.02.2015 - Finalizarea și validarea introducerii datelor elevilor și claselor în SIIIR. Termen: 06.02.2015 26.01.2015 - Site-ul ministerului Definitivat 2015 a fost lansat 22.01.2015 - FIŞA  DE  EVALUARE pentru completarea normei didactice, restrângere și pretransfer 2015 25.11.2014 - Suport tehnic și date de contact pentru proiectul "Internet în Școala Ta" 10.11.2014 - Precizări privind activitățile specifice pentru dezvoltarea profesională 07.11.2014 - Precizări privind implementarea proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat” 06.11.2014 - Implementarea proiectului sistemic ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat” 05.11.2014 - Precizări privind prima de instalare în învățământ 04.11.2014 - Simpozion interjudețean ”Calitatea în învățământ și în educație”, 13 noiembrie 2014 29.10.2014 - Încărcarea posturilor vacante în statele de funcții din programul EDUSAL 28.10.2014 - Nu au răspuns la nota 459 privind colectarea și raportarea absențelor 21.10.2014 - Lista posturilor/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru sedinta publica din 23.10.2014 08.10.2014 - Plan managerial unic pentru anul școlar 2014-2015, ISJ Dolj 02.10.2014 - Programul social - Bani de liceu(calendar) 01.10.2014 - Precizări privind plata titlurilor executorii aferente trim. III 2014 25.09.2014 - Programare ședință publică, 26 septembrie 2014 Lista orelor vacante/rezervate, pentru anul școlar 2014-2015 la data de 25 septembrie 2014 Un nou telefon direct pentru asistență tehnică SIIIR: 0351 88 43 77 25.09.2014 - Deschidere subiect de discuție SIIIR pentru școli pe forumul educațional SEI 23.09.2014 - Manuale de utilizare și ghiduri SIIIR. Introducerea planului de școlarizare 19.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 19 septembrie 2014 19.09.2014 - Rezultate CNEME - sesiunea 2014, seria 7 16.09.2014 - Programare ședință publică, 22 septembrie 2014 11.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 12 septembrie 2014 09.09.2014 - Programarea sedinței publice din 12.09.2014 05.09.2014 - Etapa a III - a de admitere în clasa a IX - a liceu pentru anul școlar 2014-2015 05.09.2014 - Lista posturilor/catedrelor vacante/rezervate la data de 05 septembrie 2014 02.09.2014 - Formatori/Examinatori ECDL - proiect POSDRU 153/1.1/S/142344 01.09.2014 - Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2014-2015
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Noutati recente Vechiul site ISJ Site minister
Acest site este, începând cu 07.10.2015, site-ul oficial al ISJ Dolj (www.isj.dj.edu.ro nu mai este funcțional).                          În viitorul apropiat acesta va avea un aspect și o funcționalitate deosebite.