Admiterea în licee 2017 [Acces direct la fișierele de descărcat] 08.09.2017 - Repartizarea în Etapa a II-a din cadrul Admiterii în licee 2017, învățământ de zi 02.08.2017 NT 415 – Precizări privind etapa a II-a de admitere în învățământul liceal 21.07.2017 Decizii rezolvare cazuri speciale, 21 iulie 2017, Admiterea în licee 2017 Rezultatele repartizării în licee 2017, etapa I, în județul Dolj (12 iulie 2017) Pentru afișare în școli și licee: OPIS denumiri fișiere și arondarea școlilor de proveniență la centrele zonale (CZ) Lista locurilor libere după etapa I Listele absolvenților repartizați (pe specializări / licee) Listele absolvenților repartizați / nerepartizați (pe școli de proveniență) 12.07.2017 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2017 - site MEN Rapoarte specifice pe categorii de admiși/respinși pentru candidați proveniți din județul Dolj conform aplicației online de admitere: 1. Candidații admiși în județul DOLJ 2. Candidații admiși din alte județe înscriși în județul DOLJ 3. Candidații admiși din județul DOLJ în alte județe 4. Candidații respinși în județul DOLJ 5. Candidații respinși din alte județe înscriși în județul DOLJ 6. Lista locurilor libere din județul DOLJ după prima etapă de admitere 7. Situația liceelor din județul Dolj 8. Situația școlilor din județul Dolj 03.07.2017 Admiterea în învățământul liceal seral și cu frecvență redusă clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018 20.06.2017 Decizia ISG nr. 1021 din 22.05.2017 privind constituirea comisiilor din centrele zonale de înscriere.  09.06.2017 Coduri școli de proveniență pentru admiterea în licee și în învățământul profesional - sesiunea 2017  07.06.2017 Graficul înscrierii candidaților proveniți din alte județe în cadrul Admiterii în licee 2017 16.05.2017 NT 326 – Admiterea în licee 2017: Târgul ofertelor educaționale, joi, 18 mai 2017 10.05.2017 Broșura privind Admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2017-2018 NT 316 – Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă din cadrul admiterii în licee 2017 NT 315 – Admiterea în licee 2017: probele de aptitudini, probele de limbă modernă, admiterea candidaților romi NT 314 – Admiterea în licee 2017: arondarea unităților cu nivel gimnazial la centrele zonale de înscriere și Graficul desfășurării acțiunilor de completare a opțiunilor absolvenților clasei a VIII-a 24.04.2017 NT 274 – Admiterea în licee 2017: Târgul ofertelor educaționale, joi, 18 mai 2017 20.02.2017 - Modelul fisei de admitere in clasa a IX-a, învățământ liceal de stat, si al anexei acesteia pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limba moderna sau materna 10.01.2017 - Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat – anul școlar 2017-2018 Legislație în vigoare: ORDIN nr. 3794 din 26.04.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 – Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat (OMECS nr. 5077/2016) pentru anul școlar 2017-2018 (descarcă aici în format PDF). ORDIN nr. 5077 din 31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 (descarcă aici în format PDF). Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 ( Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010); ORDIN 5905/2016 de modificare anexei 1 la OMECȘ 5088/2015 privind recunoașterea si echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională Legături utile pe site-ul ministerului: 1. Admiterea în ciclul inferior al liceului: legislație
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Admiterea 2016 Admiterea 2015 Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]