Admiterea în licee 2016 [Acces direct la fișierele de descărcat] 02.09.2016 Rezultatele repartizării în etapa a III-a a admiterii în licee 2016 26.08.2016 NT 478 – Lista locurilor libere pentru etapa a III – a a ADMITERII în învățământul liceal de stat 01.08.2016 - Graficul desfășurării probelor de aptitudini și limbi moderne (etapa a III-a) Rezultatele repartizării în licee 2016, etapa a II-a, în județul Dolj (28 iulie 2016) Pentru afișare în școli și licee: Lista locurilor libere după etapa a II-a Listele absolvenților repartizați (pe specializări / licee) Listele absolvenților repartizați (pe școli de proveniență) 27.07.2016 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2015, etapa a II-a, site MENCȘ Rapoarte specifice pe categorii de admiși/respinși pentru candidați proveniți din județul Dolj conform aplicației online de admitere: 1. Candidații admiși în județul DOLJ 2. Candidații admiși din alte județe înscriși în județul DOLJ 3. Candidații admiși din județul DOLJ în alte județe 4. Candidații respinși în județul DOLJ 5. Candidații respinși din județul DOLJ în alte județe 6. Candidații respinși din alte județe înscriși în județul DOLJ 7. Lista locurilor libere din județul DOLJ după a doua etapă de admitere 8. Situația liceelor din județul Dolj 19.07.2016 - Informații privind a II-a etapă a admiterii în licee / sesiune specială Rezultatele repartizării în licee 2016, etapa I, în județul Dolj (19 iulie 2016) Pentru afișare în școli și licee: OPIS denumiri fișiere și arondarea școlilor de proveniență la centrele zonale (CZ) Lista locurilor libere după etapa I Listele absolvenților repartizați (pe specializări / licee) Listele absolvenților repartizați (pe școli de proveniență) Listele absolvenților nerepartizați (pe școli de proveniență) 19.07.2016 - Rezultatele repartizării în licee ADLIC 2016 - site MENCȘ Rapoarte specifice pe categorii de admiși/respinși pentru candidați proveniți din județul Dolj conform aplicației online de admitere: 1. Candidații admiși în județul DOLJ 2. Candidații admiși din alte județe înscriși în județul DOLJ 3. Candidații admiși din județul DOLJ în alte județe 4. Candidații respinși în județul DOLJ 5. Candidații respinși din județul DOLJ în alte județe 6. Candidații respinși din alte județe înscriși în județul DOLJ 7. Lista locurilor libere din județul DOLJ după prima etapă de admitere 8. Situația liceelor din județul Dolj Ierarhia la nivel județean și tranșele de medii de admitere Ierarhia absolvenților are un caracter orientativ. Ea este utilă în stabilirea poziției pe care o are absolventul în lista descrescătoare a mediilor de admitere, comparativ cu mediile de admitere din anii precedenți, ajutând la completarea corectă a opțiunilor în fișă. Eventualele erori din ierarhie (medii, note, nume etc.) nu afectează repartizarea absolvenților dacă acestea au fost corectate în Fișa de înscriere eliberată de centrul zonal de înscriere. 07.07.2016 - Ierarhia la nivel judeţean a absolvenţilor claselor a VIII-a (în format PDF), Publicarea oficială a ierarhiei pe portalul ministerului:  http://admitere.edu.ro/ Tranșele de medii de admitere se pot descărca, în format PDF, de aici. Unitățile de învățământ vor primi, prin intermediul centrelor zonale de înscriere, listele candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pentru afișare. Calendarul activităților în perioada 7-29 iulie 2016 1. Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din alte județe 2. Admiterea computerizată pentru candidații proveniți din județul Dolj 3. Admiterea candidaților care au susținut probele de aptitudini 05.07.2016 NT 432 – Admiterea în învățământul liceal seral și cu frecvență redusă în anul școlar 2016-2017 NT 427 – Anunțarea ierarhiei la nivel județean și eliberarea fișelor de înscriere pentru toți candidații 21.06.2016 NT 413 – Admiterea în licee 2016, Lista elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată… AD 5488 – Graficul înscrierii candidaților proveniți din alte județe din cadrul Admiterii în licee pentru anul școlar 2016-2017 Fișiere utile unităților de învățământ implicate în admiterea 2016 (export din aplicația centrală MENCȘ): 1. Specializări pentru ADLIC (format XLSX); 2. Școli pentru ADLIC (format XLSX); 3. Licee pentru ADLIC (format XLSX); 16.05.2016 Anexe fișe înscriere probe aptitudini și limbi moderne 06.05.2016 Precizări privind admiterea în învățământul liceal și profesional de stat(graficul desfășurării probelor de aptitudini și limbi moderne) Târgul ofertelor educaționale  pentru admiterea în licee, 12 mai 2016 04.05.2016 Broșura privind Admiterea în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017 18.04.2016 - Centrele zonale pentru Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 04.03.2016 - Modele de fișe FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă 26.02.2016 - Propuneri privind componența Comisiei de Admitere, 04 martie 2016 01.02.2016 - Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal de stat – anul școlar 2016-2017 Legislație în vigoare: ORDIN privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2016-2017 (descarcă aici în format PDF): 1. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 (anexa nr. 1); 2. Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2016-2017 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012 ( Anexa I la ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010); 3. Calculul mediei de admitere se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 2; 4. Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2016-2017 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (anexa nr. 3); 5. Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2016 -2017 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională (anexa nr. IV la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4802/2010). Legături utile pe site-ul ministerului: 1. Admiterea în ciclul inferior al liceului: legislație
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Admiterea 2015 Admiterea 2013 Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]