Admiterea în învățământul profesional / dual de stat - 2017 [Acces direct la fișierele de descărcat] 12.09.2017 - Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și dual în anul școlar 2017-2018 08.09.2017 - Repartizarea în cadrul Admiterii în învățământul profesional  2017 din data de 08.09.2017 04.08.2017 Lista locurilor rămase libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional de stat 09.06.2017 Coduri școli de proveniență pentru admiterea în licee și în învățământul profesional - sesiunea 2017  NT 367 – Completarea fișei de înscriere în învățământul profesional, respectiv dual 10.05.2017 - Broșura privind Admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat pentru anul școlar 2017- 2018 NT 315 – Admiterea în licee 2017: probele de aptitudini, probele de limbă modernă, admiterea candidaților romi 20.04.2017 - Modelul fișei pentru înscrierea în învățământul profesional dual de stat (Anexa la Fișa pentru înscrierea în învățământul profesional: FIŞA DE OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL) 06.04.2017 NT 241 – Precizări privind învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul școlar 2017-2018 Legislație în vigoare privind introducerea învățământului dual pentru calificări profesionale de nivel 3: ORDIN nr. 3.792 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii în învățământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul școlar 2017-2018 Forma revizuită a Anexei 2 (Calendarul admiterii în învățământul dual) în urma aplicării ORDINULUI nr. 3.792 din 26 aprilie 2017 ORDIN nr. 3780 din 21 aprilie 2017 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual din cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2017-2018 Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare pentru învățământul dual din cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2017-2018, conform OMEN 3780 din 21 aprilie 2017 Nota VET nr. 961 din 05.04.2017: Introducerea învățământului dual prin OUG 81/2016 OMEN nr. 3554 din 29.03.2017: Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual OMEN nr. 3556 din 29.03.2017: Metodologia de admitere în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3 20.02.2017 - Modelul fișei pentru înscrierea în învățământul profesional de stat 09.02.2017 NT 077 – Precizări privind admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 10.01.2017 - Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional de stat – anul școlar 2017-2018 Legislație în vigoare privind învățământul profesional: ORDIN nr. 3.793 din 26 aprilie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018 (descarcă aici în format PDF) Forma revizuită a Calendarului admiterii în învățământul profesional în urma aplicării ORDINULUI nr. 3.793 din 26 aprilie 2017 (descarcă aici în format PDF) LEGE nr. 90 din 28 aprilie 2017 pentru completarea art. 12 din Legea educației naționale nr. 1/2011 privind beneficiile elevilor
Ministerul Educației Naționale Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Admiterea IP2016 Admiterea IP2015 Site minister
Pentru o rapidă încărcare a paginilor site-ului nostru vă recomandăm Google Chrome web browser               Pentru actualizarea acestei pagini vă rugăm să apăsaţi la deschidere tasta [F5]